„Rodiče starších dětí radí těm s mladšími ratolestmi. Do Klubu chodí i s pětiletými dětmi a také s těmi, které už vyšly Základní školu speciální v Plzni, " popsala učitelka jednu z aktivit .

Klub pořádá besedy, na nichž odborníci rodiče seznamují třeba s novými zákony v sociální oblasti. Základní škola speciální spolupracuje s občanskými sdruženími, které pro děti organizují volnočasové aktivity. Děti navštěvují hlavně hudební, taneční, keramické a výtvarné kroužky. „Občanské sdružení Ty a Já pro děti na konci léta pořádá festival, kde děti zpívají za doprovodu kytary. V rámci projektu Happy Handicap se zase děti připravují na taneční vystoupení," vyjmenovala oceněná žena. Černá by chtěla ještě více kroužků pro děti se speciálními potřebami. „Oslovuji nové organizace a zvu je na Klub rodičů, aby rodičům nastínily možnosti volnočasových aktivit pro děti s postižením," dodala. Učitelka chodí s dětmi i na vánoční a velikonoční výstavy, spolupracuje s Pedagogickou fakultou ZČU ve Večerní škole pro absolventy speciální školy.

Na hlavní cenu Křesadlo 2013 dosáhli tři dobrovolníci s různými zásluhami. Pod vedením trenéra chválenických hasiček Karla Nolče ženy získaly 12 titulů mistryň ČR v požárním sportu a třikrát se zúčastnily hasičské olympiády.
Druhá oceněná, Markéta Smýkalová, zase umožnila mladým hendikepovaným lidem žít plnohodnotnější život, pomáhá jim rozvíjet umělecké či pohybové schopnosti.

Lenka Bořilová pak tři roky pomáhá a podporuje lidi s hendikepem a seniory z charity v Klatovech.

Dobrovolná Regionální Agentura DoRA Křesadlem odměňuje práci dobrovolníků v kraji, akci zaštiťuje hejtman Milan Chovanec.