Červnová kontrola ukázala, že dvanáct vzorků medu JSG Med, na které mohli zákazníci narazit v obchodech po celé republice, bylo nevyhovujících. Včelí produkty obsahovaly nižší hodnoty enzymu diastáza, což znamená sníženou jakost medu ředěním nebo neodborným zacházením, vyšší množství hydroxymetylfurfuralu (HMF), který je ukazatelem toho, že med je buď starý, nebo byl přehřátý v průběhu zpracování, a v obou případech tedy obsahuje méně vitaminů a enzymů. V šesti vzorcích inspekce našla zakázaný karamel E150d , kterým se med dobarvuje.

Šéf společnosti JSG Med Jiří Straka analýzám SZPI nevěří. „Med nefalšujeme, výsledky inspekce jsou celá léta zmanipulované ve prospěch konkurence. Vzorky se dokonce kontrolovaly v laboratoři konkurence. Nashromáždili jsme důkazy a na SZPI jsme podali trestní oznámení,“ rozčiloval se Straka.

František Zahradník z plzeňského okresního státního zastupitelství kvůli probíhajícímu vyšetřování odmítl sdělit podrobnosti.

Potravinářská inspekce považuje nařčení JSG Medu za standardní několikaletou rétoriku. Do konkurenčního boje nechce být zatahována. „SZPI provádí kontroly v souladu s příslušnými právními předpisy. SZPI získala legitimní laboratorní výsledky analýz, které prokázaly u medů firmy JSG opakovaná nezanedbatelná pochybení,“ sdělil mluvčí SZPI Radoslav Pospíchal s tím, že k odhalování falšovaných potravin využívá akreditované laboratoře v souladu s legislativními požadavky.

Pokutu ve správním řízení však nedostane výrobce, ale obchodní řetězce a prodejci. „Za falšování medu lze uložit pokutu až do tří milionů korun," vysvětlil Pospíchal. Podle něj výsledky budou předány Státní veterinární správě (SVS), která na rozdíl od SZPI odebírá vzorky přímo u zpracovatelů či dovozců falšovaných medů a nikoliv až v obchodní síti.

Krajští veterináři dohlíží na kvalitu medu firmy JSG med deset let. Výsledky jsou spíše nelichotivé. Včelí produkty kontrolované krajskou SVS nesplnily jakostní požadavky dané vyhláškou. „Šlo například o překročení obsahu hydroxymetylfurfuralu a nízkou aktivitu diastázy. Důkaz falšování medu však skutečně doposud prokázán nebyl," konstatoval ředitel Richard Bílý.

Od začátku tohoto roku SVS odebrala ve firmě 14 vzorků medů a vzorek nezpracované suroviny. Z dokončených analýz pět vzorků medu vyhovělo, tři nesplnily hodnotu aktivity diastázy. Na med od výrobce si na webech pro spotřebitele stěžují i konzumenti.