Kluci a holky ze 14. ZŠ na Doubravce včera zamířili na prohlídku vodárny. Dozvěděli se, jak se voda odebíraná z řeky Úhlavy čistí a upravuje. Areálem je prováděl Jan Šefl, jenž v podniku 45 let pracoval. „Z akumulačních nádrží jde už pitná voda do strojoven, odkud se čerpá do vodojemů. Jedna nádrž se nachází na Homolce a pochází z roku 1890. Je v perfektním stavu, kvalitou předčí i leckteré novější vodojemy,“ uvedl zajímavost. Mezi deváťáky, kteří poslouchali výklad, byl Ondřej Janko. „Líbí se mi tady, ale jako svou budoucí práci bych si zrovna tuhle oblast nezvolil,“ ohodnotil.

Nižší třídy se ještě podívají do dalších firem jako třeba do Čisté Plzně nebo do spalovny. Doubravecká devítiletka dostane také moderní pomůcky. „Získáme robotické stavebnice, dotykovou multifunkční obrazovku, tablety nebo hrací koberec,“ vyjmenovala ředitelka 14. ZŠ Helena Lišková. Doplnila, že do vzdělávací instituce v současnosti chodí 594 dětí, z toho 60 jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jelikož projekt se zaměřuje právě na inkluzi, vzniknou ve třídách nebo v družinách proinkluzivní koutky. Vybaveny budou například sadami pro sestavování elektrických obvodů nebo senzory k měření světla, teploty či síly.

Evropské peníze půjdou na 15 vzdělávacích zařízení v krajské metropoli. Na každé škole se vytvoří pětičlenný tým složený z pedagogických pracovníků. „Proškolíme možná ještě další. Razím teorii, že když kantor neumí pracovat s technikou, těžko může nadchnout žáky,“ uzavřela Lišková.

Finance využije kromě škol rovněž Centrum robotiky. „Nové vybavení předáme v průběhu prázdnin, aby s ním děti mohly už od září pracovat,“ sdělila manažerka projektu Petra Pitelková.

Na konci projektu by mohly vzniknout i učebnice nebo metodické návody založené na zkušenostech pedagogů.