„Konkurz na nového ředitele božkovské školy se konal 6. března a komise vyhodnotila Lenku Hajšmanovou jako nejvhodnější uchazečku. Prokázala řadu pracovních zkušeností, odbornou kvalifikaci. Komise při vybírání nového ředitele hodnotila také organizační a řídicí schopnosti, znalost školské problematiky a předpisů, či orientaci ve financování škol a další,“ sdělila náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová.

Základní a mateřská škola Plzeň-Božkov sídlí na adrese Vřesinská 17 a slučuje mateřskou školu, 1. až 5. ročník základní školy, školní jídelnu a družinu. Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu, nebo žákovskou knihovnu. Škola se snaží vést školáky k pohybu a sportu, mezi její výhody patří také rodinné prostředí. O velmi dobré úrovni vyučování svědčí i vysoké procento žáků přijatých na víceletá gymnázia.

Vizualizace budoucí podoby sportovního areálu v Černicích.
Sportovní areál Sokola Černice se v budoucnu rozšíří o další hřiště