Z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění vyhlašuje Fakultní nemocnice Plzeň od čtvrteční osmé hodiny ranní zákaz návštěv na těchto pracovištích: FN Plzeň-Lochotín KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny), HOO (Hematologicko-onkologické odd.), DK-HOO (Hematologicko-onkologické oddělení Dětské kliniky),GPK (Gynekologicko-porodnická klinika odd. šestinedělí) a na všech jednotkách intenzivní péče (JIP na všech klinikách a odděleních).

Ve FN Plzeň-Bory platí zákaz návštěv ARO (Anesteziologicko-resuscitačního odd., včetně DIOP a DIP), Geriatrického oddělení a všech jednotek intenzivní péče (JIP na všech klinikách a odděleních). Návštěvníci ostatních oddělení či klinik by měli přicházet v menších počtech.

Ve čtvrtek ohlásila zákaz návštěv na všech odděleních nemocnice Privamed. Od začátku týdne je zavřena i Psychiatrická nemocnice Dobřany.