Je hezčí. Za deset let se řada jejích míst změnila k lepšímu, ale má i svá bolavá místa. Plzeňský deník se rozhodl porovnat aktuální letecké snímky Plzně z internetového portálu mapy.cz s deset let starými záběry stejných míst. Na pomoc s hodnocením změn jsme si přizvali odborníka, architekta Jana Soukupa. Říká, že Plzeň byla krásná vždycky, ale vzhled jí kazila jistá ´ušmudlanost´.

„Teď si hodně vylepšuje make-up, je vidět spousta krásných věcí. Výrazně se zlepšila městská doprava. Funguje tak, jako nefungovala nikdy. Jezdí na čas a je čistá," chválí Soukup.

Na obrázcích, které srovnávají různé lokality s desetiletým odstupem, vidí především to, že největší proměny se odehrávaly na krajích města. „Ve středu Plzně je nepochybně vidět spousta opravených domů. Ale neplechy, které zbyly z komunistického režimu, myslím masivní demolice v centrální oblasti, se napravují velice pomalu a těžce," je přesvědčen Soukup.

Připomíná, že po změně režimu zbylo v historickém jádru několik lukrativních prázdných parcel, ale zastavěn je jen zlomek. „Pořád je prázdno na rohu Bezručovy a Sedláčkovy ulice nebo v Malé ulici. Správně by měl být dům také v dnes populární a pěkné Proluce u sadového okruhu," uvedl Soukup s tím, že je divné, že nejcennější městské plochy na své lepší časy stále čekají. „Třeba místo po pětatřicátých kasárnách," dodává.

Zdůrazňuje vyřešení dopravního systému, aby se městu a lidem v něm odlehčilo.

„Je nutné snížit dopravu na Klatovské třídě a ulevit obrovsky zatíženému území mezi mostem Gen. Pattona a Palackého náměstím. Nové divadlo a význam toho místa nutně potřebuje zklidnění," upozorňuje Soukup.

Je zastáncem vybudování vnitřního dopravního okruhu, který má vést řidiče tak, aby nemuseli vjíždět na náměstí Republiky a do historického jádra. Za důležité také považuje vybudování parkovišť na okrajích města. Tam má řidič přijíždějící do města odstavit auto a dál pokračovat městskou dopravou.

Štruncovy sady

Navigace: Štruncovy sady - Nákladové nádraží - Plaza a Nové divadlo - Dům kultury Inwest - Košutka - Sylván - Borská pole

První fotografie ukazuje starý fotbalový stadion s oválnou atletickou dráhou a vlevo od něj parkoviště, kde dnes už stojí parkovací dům Rychtářka. O názor na proměnu jsme požádali významného plzeňského architekta Jana Soukupa. Ten je přesvědčen o tom, že proměna stadionu je jistě pozitivní. „ Ještě lépe vnímám rozšíření parkovacích možností, i když Rychtářka, byť trochu převýšená, by neměla zůstat v centru osamělá. Chybí mi zde ještě nekomplikovaný přístup ke Mži, jejíž nábřeží by mohlo dobře sloužit k procházkám," uvedl Soukup.

Městský fotbalový stadion a Rychtářka před deseti lety

Městský fotbalový stadion a Rychtářka dnes

Nákladové nádraží

Navigace: Štruncovy sady - Nákladové nádraží - Plaza a Nové divadlo - Dům kultury Inwest - Košutka - Sylván - Borská pole

Nákladové nádraží přiléhající k ulici U Prazdroje (na prvním snímku je vidět spleť kolejišť a drážních budov) ustoupilo obchodnímu centru Hornbach. Součástí nákupní zóny je velké parkoviště. „Byla to dlouho země nikoho a těšil jsem se, že dojde k přestavbě zajímavých drážních budov a k doplnění novými stavbami tak, aby se stalo pěknou obyvatelnou částí centra města. Nestalo se tak, stavbou Hornbachu se sem bohužel vtlačila periferie," říká architekt Jan Soukup.

Nákladové nádraží před deseti lety

Nákupní zóna dnes

Plaza a Nové divadlo

Navigace: Štruncovy sady - Nákladové nádraží - Plaza a Nové divadlo - Dům kultury Inwest - Košutka - Sylván - Borská pole

Zatímco na první fotce jsou ještě vidět pozůstatky někdejšího plzeňského výstaviště, na druhém snímku je už vidět nákupní Plazu a vedle Nové divadlo. Podle Soukupa je oblast kolem Palackého náměstí dlouhodobě zanedbávanou částí města. „Je poškozená nedomyšleným dopravním systémem. Určitě tu ale došlo k posunu k lepšímu, zejména divadlo svou hmotou sem dobře zapadá. Jen je mi líto, že je ostrůvkem mezi silnicemi s nadměrnou dopravou," řekl Soukup.

Pozůstatky výstaviště před deseti lety

Plaza Plzeň a Nové divadlo dnes

Dům kultury Inwest

Navigace: Štruncovy sady - Nákladové nádraží - Plaza a Nové divadlo - Dům kultury Inwest - Košutka - Sylván - Borská pole

Možná nejkontroverznější plzeňské území. Zatímco na prvním snímku je vidět Dům kultury Inwest, na druhém je už po něm jen díra s parkovištěm. Zbyla jen železná lávka přes Radbuzu. „Zbourání Domu kultury se nemělo stát. Ale když už se uvolnilo tak významné místo, berme to jako naději pro vybudování části města s obytnými, obchodními a administrativními stavbami městského, ale lidského měřítka. Měla by tu být co nejpestřejší skladba různých obchodních atraktivit, služeb a míst k odpočinku," míní Soukup.

Dům kultury Inwest před deseti lety

Prázdná plocha po Domu kultury Inwest dnes

Košutka

Navigace: Štruncovy sady - Nákladové nádraží - Plaza a Nové divadlo - Dům kultury Inwest - Košutka - Sylván - Borská pole

Na okraji Plzně nad Košutkou vyrostl Globus a nový zimní stadion. Jeden z největších plzeňských marketů s parkovištěm je vidět na druhém snímku, zimní stadidon je stavba s obloukovou střechou, jež stojí přes silnici blíž k městu. Novou podobu této části Plzně architekt Soukup chválí. „Je to ještě trochu neuspořádané, ale čeká se na přivedení západního obchvatu. Je dobře, že se využití pozemků na kraji města nechopily jen obchodní řetězce, ale i stavebníci bytových domů a vyrostla zde i sportovní hala pro veřejnost," myslí si Soukup.

Košutka před deseti lety

Košutka dnes

Sylván

Navigace: Štruncovy sady - Nákladové nádraží - Plaza a Nové divadlo - Dům kultury Inwest - Košutka - Sylván - Borská pole

Nové plzeňské sídliště Sylván. Jednoznačně povedená věc, které asi nemá co kdo vytknout. Na první fotografii je vidět ještě samotné sídliště Vinice s oraništěm v zádech, na druhé už s novou bytovou zástavbou a viladomky na Sylvánu. „Doplnění velkého panelového sídliště obytným souborem s poměrně pestrou skladbou domů je jistě dobrým počinem. Drobnější zástavba pomáhá sídlišti „rozpustit se" do okolní krajiny a tím trochu změkčit svou tvář," je přesvědčen Soukup. V těsné blízkosti Vinic se nachází zoo, Lochotínský park a rozhledna Sylván.

Sídliště Vinice a Sylván před deseti lety

Sídliště Vinice a Sylván dnes

Borská pole

Navigace: Štruncovy sady - Nákladové nádraží - Plaza a Nové divadlo - Dům kultury Inwest - Košutka - Sylván - Borská pole

Borská pole se zaplnila. Na prvním snímku je vidět nová výpadovka z Nové Hospody na Sulkov. Borská pole jsou jednou z nejvýznamnějších průmyslových zón, kde jsou zaměstnány tisíce lidí. „Estét asi nejásá, ale úspěšná zástavba Borských polí průmyslovými podniky je jedním z kamenů, ze kterých se postavila ekonomická prosperita města Plzně. Určitě pomohla k překonávání sociálních potíží v době přechodu od centrálně řízeného hospodářství k volnému trhu. Ale najdou se zde i pěkné stavby, třeba budova Vědeckotechnického parku," myslí si Soukup.

Borská pole před deseti lety

Borská pole dnes

Letecké snímky
Proletět se nad Plzní, a to v současnosti, ale i v minulosti, můžete kdykoliv na webu Mapy.cz. Nejnovější letecké mapy České republiky spustil server na sklonku ledna. Ortofoto je složené z více než 96 tisíců snímků pořízených v posledních dvou letech. To, že tvorba letecké mapy není úplně nejrychlejší a nejjednodušší proces, potvrzuje i Petr Hofman, specialista Mapy.cz. „Nejprve se připravuje plán letu. Určí se, jak vysoko letadla poletí, jak daleko od sebe budou letové řady, s jakou hustotou se pořídí snímky a území se rozdělí na bloky," uvádí proces vzniku letecké mapy Petr Hofman. „Poté se jednoduše počká na příhodné počasí, což může trvat i několik týdnů. Letecké snímkování totiž vyžaduje nebe bez mraků. Jakmile letadla vyletí, křižují nad konkrétním blokem a v pravidelných rozestupech pořizují snímky. Přičemž pro každý snímek zaznamenávají polohu a naklonění kamery, ze které se vypočítá poloha snímku na zemi. Ostrý pohled z letadla, který pokrývá 82 710 km2 České republiky, zabírá po zpracování 2,1 terabajtu obrazových dat.