Chtěli jsme mimo jiné vědět, kolik mají přihlášených dětí a kolik jich přijmou, nebo co je předností dané školy.

Gymnázium Luďka Pika

O studium na Gymnáziu Luďka Pika je dlouhodobě velký zájem. Zde je možné studovat ve třech studijních oborech, v osmiletém, čtyřletém a šestiletém dvojjazyčném česko-španělském. Pro každý obor je zde každoročně otevřená jedna třída. Loni si přihlášku do čtyřletého studia podalo 94, do šestiletého 181 a do osmiletého 200 zájemců. „Letos máme do čtyřletého 140 přihlášek, což je více než čtyřnásobný převis, do šestiletého 196 přihlášek s šestinásobným převisem a do osmiletého 278, což je převis devítinásobný,“ řekl ředitel Gymnázia Luďka Pika Aleš Janoušek.

Nejvíce čtenáře zajímalo, kolik bodů přijatí uchazeči na dané studium získávají při přijímacích zkouškách. Na čtyřletém oboru měl nejlepší uchazeč v součtu za Český jazyk a matematiku 88 bodů, poslední přijatý 64 bodů. Na šestiletém oboru měl nejúspěšnější uchazeč 75 bodů a poslední přijatý 57 bodů. U osmiletého oboru pak dosáhl ten nejlepší 87 bodů a k přijetí pak stačilo poslednímu 55 bodů.

První past na sršeň asijskou pověsil v areálu Západočeské univerzity ministr životního prostředí Petr Hladík
V Plzni už se umisťují pasti na sršně asijské. Tisknou se na 3D tiskárně

Proč je o studium na tomto gymnáziu tak velký zájem? Jeho ředitel uvedl hned několik důvodů. „Naše škola je skvělou přípravkou na vysokoškolské studium nejen v ČR, ale i díky bilingvnímu oboru i v zahraničí. Gymnaziální studium také poskytuje delší čas pro rozhodnutí o budoucí kariéře, kterým směrem se dále vzdělávat. Naši žáci se umisťují na předních příčkách v humanitních, jazykových , přírodovědných i technických soutěžích, což jim dává výborný předpoklad pro následné vysokoškolské studium.“

Církevní gymnázium Plzeň

Na Církevní gymnázium letos přijmou 64 uchazečů. „Je to stejný počet jako loni. Tehdy bylo na naši školu podáno 250 přihlášek, letos je to už 333. Tento relativně vysoký počet je ale dán tím, že loni se uchazeči hlásili na dvě a letos se mohou hlásit na tři školy. Jde o konečný stav po kontrole a odstranění duplicit Cermatem. Mám radost, že 147 uchazečů si vybralo naši školu na prvním místě,“ uvedl ředitel Církevního gymnázia Daniel Petříček.

Mládě šimpanze učenlivého přišlo v plzeňské zoo na svět 28. prosince 2023. Při čtvrtečním slavnostním křtu dostalo jméno Dumay. Matka Mária si jej zatím pečlivě hlídá
Malý šimpanz dostal jméno Dumay. Máma si ho zatím pečlivě hlídá

Na této škole dosáhl při loňských přijímacích zkouškách nejlepší uchazeč 92 bodů bez bonusů. Poslední uchazeči, kteří byli přijati po odvolacích řízeních, měli bez bonusů 60 bodů. O studium na Církevním gymnáziu dlouhodobě neklesá a ředitel sdělil Deníku, proč tomu tak je.

„Naši studenti mají výborné studijní výsledky jak v průběhu studia, tak u maturit. Jsou také úspěšní v přijetí na preferované vysoké školy a od prvního ročníku zde mají kvalitní výuku dvou cizích jazyků rodilými mluvčími. A v čem jsme výjimeční? Jsme křesťanská škola s výukou religionistiky, součástí studia jsou třídní mše a slavnosti, meditační dny, motivace k dobrovolnictví. Zároveň klademe akcent na výchovu a rozvoj osobnosti.“

Miloslav Šmídek u Okresního soudu Plzeň-jih.
Vypálím vám dům i obchody a vyvraždím rodinu, vyhrožoval chlebodárcům

Gymnázium Plzeň na Mikulášském náměstí

Počet přihlášek potencionálních uchazečů o studium roste i na Gymnáziu Plzeň na Mikulášském náměstí. Loni se sem hlásilo 770 uchazečů, letos je to, i díky možnost hlásit se nově až na tři školy, celkem 699 uchazečů.

„Jsme klasická městská škola, s klasickým přístupem ke vzdělání a s důrazem na znalosti, schopnosti a dovednosti včetně jazykové přípravy. Lákavé pro naše studenty mohou být i různé projekty ve výuce, program Erasmus+ nebo systém kurzů pro žáky mimo vyučování,“ popsal stručně přednosti školy její ředitel Radim Skočný. Podle něj jsou studenti tohoto gymnázia stoprocentně úspěšní jak u maturit, tak u přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Letiště v Líních. Ilustrační foto.
Soud rozhodl. Firma, která má v pronájmu letiště v Líních, musí areál vyklidit

Obchodní akademie

Tahle škola má tradičně velmi dobrou pověst a patří mezi nejlepší obchodní akademie v ČR. Pro školní rok 2024/25 plánuje přijmout 180 uchazečů, z toho 150 v pěti třídách v oboru Obchodní akademie a 30 uchazečů v jedné třídě v oboru Ekonomické lyceum.

„Naši studenti jsou kvalitně připraveni na studium na vysokých školách i do praxe. Dostane se jim i kvalitní výuky cizích jazyků, která je podpořená pořádáním jazykových exkurzí do Velké Británie, Francie a německy mluvících zemí,“ řekla Deníku Jitka Duchková, statutární zástupkyně ředitele Obchodní akademie.

Konvoj svobody s více než 250 historickými vojenskými vozidly projel v roce 2022 centrem města a zakončil Slavnosti svobody. Přehlídky si zúčastnili i tři američtí a dva belgičtí účastníci osvobození v roce 1945, kterým mávaly tisíce lidí.
Slavnosti svobody budou letos 3. - 6. května. Už víme, na co se můžete těšit

Podle ní jsou téměř všichni absolventi, hlásící se ke studiu na vysoké škole, úspěšní u přijímacích zkoušek. Studují nejen na vysokých školách zaměřených ekonomicky, ale i na fakultách právnických, pedagogických, nebo fakultě aplikovaných věd.

„Škola poskytuje absolventům Europasy, tedy dokumenty, které posílí jejich pozici na trhu práce. Dále jim umožňuje v prostorách školy skládat státní zkoušky z písemné komunikace, což je mezi odbornými školami výjimečné,“ dodala Jitka Duchková.

Obžalovaní Tomáš Grímm, Roman Berbr, Michal Káník a Roman Rogoz (zleva) u Okresního soudu Plzeň-město.
Obžaloba navrhla Berbrovi sedm let vězení, Rogozovi ještě delší trest

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická

Stále oblíbenější střední školou je plzeňská Střední průmyslová škola elektrotechnická. Do každého ze tří oborů přijímá škola 120 žáků. „Na Technické lyceum se nám hlásí 161 zájemců, na Informační technologie 407 zájemců a na Elektrotechniku 296 zájemců. A u přijímacích zkoušek měli loni naši přijatí studenti výsledky srovnatelné s celostátním průměrem,“ řekl ředitel školy Vlastimil Volák.

Střední odborná škola elektrotechnická nabízí mimo jiné ideálně situovaný kampus ve středu města s výukovými prostory, sportovišti, domovem mládeže a jídelnou.

Po večírku ve školní budově musela odvézt záchranka tři místní učitelky s podezřením na intoxikaci pravděpodobně látkou HHC.
Učitelky, které s podezřením na předávkování HHC odvezla záchranka, jsou už doma

„Jsme technická škola v technické době. A proč je naše škola oblíbená? Pravděpodobně proto, že naše obory jsou vnímány jako potřebné ve světě, kterému udávají tempo nové technologie. Kdo jim bude rozumět, bude změnu vyvolanou technologiemi vnímat jako příležitost. Část našich absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo jde přímo do praxe,“ dodal ředitel.