„Pozorujeme zvyšující se zájem o pěstounství z řad občanů kraje. Jen za první čtvrtletí tohoto roku evidujeme osm nových žádostí o zařazení do evidence pěstounů. V roce 2018 přitom bylo žádostí za celý rok 25, v roce 2019 pouze 14 a v loňském roce 20,“ zbilancovala mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Pěstounská péče má přednost před péčí ústavní, z tohoto se vychází i v Plzeňském kraji. „Je realizována pro děti, které se ocitnou bez péče rodičů a současně není nikdo z rodiny, který by péči o tyto děti převzal. Mezi nejčastější důvody, proč děti nemohou setrvat ve své původní rodině, patří hrubé zanedbání péče, zneužívání, nezájem nebo neschopnost rodiny pečovat o dítě,“ informovala Mertlová s tím, že v roce 2018 bylo v kraji do dlouhodobé zprostředkované pěstounské péče umístěno 16 dětí, v roce 2019 to bylo 15 dětí a v roce 2020 celkem 13 dětí. Více dětí totiž odchází do osvojení.

V některých případech se ale pěstouni hledají velmi těžko. „Bohužel pro větší sourozenecké skupiny, starší děti a pro děti s nějakým zdravotním hendikepem se nedaří nalézt náhradní rodinu,“ uzavřela Mertlová.