Lidé totiž nejsou ochotni investovat jednorázově vyšší částky, a to ani s významnou finanční podporou. Změnit to má úprava podmínek přidělování dotací, která platí odedneška a umožní zateplování krok za krokem.

Nově je možné peníze získat i pouze na jedno zateplovací opatření. Žadatelé mohou nyní čerpat příspěvky i na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Nově jsou do programu zahrnuty také paneláky. Žadatelé i odborníci shodně říkají, změna byla potřeba. „Určitě je dobré, že nyní můžeme peníze z dotačního programu použít i na zateplování panelových domů. Sehnat peníze totiž nebývá jednoduché a z vlastních zdrojů takové investice nejsme schopni zaplatit. Zda o příspěvek požádáme, zatím nevíme. Projednáme to ale určitě na setkání členů společenství, až budeme podrobně znát nové podmínky programu,“ řekl ředitel plzeňského Stavebního bytového družstva Škodovák Jan Vysloužil. Podobný názor zastává i obchodně–technický ředitel společnosti Plzeňské služby Petr Fišer. „Určitě se budeme snažit tuto novou možnost co nejvíce využít ve prospěch našich klientů,“ uvedl Fišer. Podle některých odborníků byly podmínky od začátku špatně nastavené. Přístup k dotacím byl nerovný a návratnost investic byla pomalá. Přísné podmínky také v některých případech komplikovaly práci projektantům. „Až teď jsou nastavena pravidla, která odpovídají realitě trhu a mohou přinést očekávaný efekt,“ říká předseda Krajské hospodářské komory Zdeněk Mužík. Velký zlom podle něj představuje zejména možnost čerpat peníze z programu na projekty a energetická hodnocení. „Tato změna by mohla výrazně zvýšit zájem veřejnosti o program Zelená úsporám. V mnoha případech totiž lidem vadilo právě to, že za potřebné dokumenty a projekty zaplatí ze svého tisíce korun a pak se stane, že na dotaci nedosáhnou a jejich peníze tak přijdou vniveč,“ vysvětluje Mužík. Chválí i možnost využití peněz na zateplování paneláků. U nich totiž budou mít zateplovací opatření nejvýraznější efekt. „Každý zateplený metr čtvereční budovy je znát a zatímco rodinné domky mají řadu nevyužitých ploch, u panelových domů je zateplení kompletní a projeví se výrazněji,“ vysvětluje Mužík. Otázkou podle něj ale zůstává, zda se po zmírnění podmínek dotačního programu podaří snížit emise oxidu uhlíku tak, jak to určilo Japonsko. Peníze na program Zelená úsporám totiž pocházejí z prodeje emisních povolenek, které si od České republiky koupili právě Japonci. Součástí dohody je i klauzule o vrácení nevyužitých prostředků. To znamená, že pokud Češi do tří let nevyčerpají miliardy určené na dotace, stát bude muset peníze Japonsku vrátit.

Změny v programu Zelená úsporám

V oblasti zateplování je nyní jedinou podmínkou to, aby opatření snížilo spotřebu tepla o 20 %, přičemž to může být například jen výměna oken či zateplení střechy. (Podle dřívějších podmínek musel žadatel udělat opatření alespoň dvě.)

Pasivní domy mohou nyní stavět i firmy, které nejsou registrovány v Seznamu odborných dodavatelů. Pasivní domy je také nyní možné stavět i z prvků, které nejsou registrovány v Seznamu výrobků a technologií. Pasivní domy se totiž často staví dosud nepoužívanými a inovativními technologiemi.

Nově je možné z prostředků dotačního programu platit i projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Na financování projektové dokumentace vyčlenil SFŽP 50 milionů korun. Tato dotace bude vyplácena do konce roku 2010 nebo do vyčerpání peněz. Příspěvek bude pro všechny žadatele stejný, 20 tisíc korun, a bude se vyplácet v momentě schválení žádosti o dotaci. Polovina z této částky je určena na energetický výpočet, druhá na projekt samotný.

Z programu je možné čerpat peníze i na zateplení panelových domů. Pro splnění podmínek je ale nutné provést komplexní zateplení.

Více ke změnám dotačního programu se můžete dozvědět ZDE.

O dotace z programu Zelená úsporám byl dosud jen mizivý zájem. Přestože projekt odstartoval už na konci dubna, evidovali pracovníci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v Plzni na začátku června jen jediného zájemce. Podle mluvčí SFŽP Lenky Brandtové lidé nejčastěji žádají o peníze na zateplení domů a solární systémy.