Naprostá většina škol totiž využívá on-line systémy, takže děti už nezatají známky, neschovají žákovské knížky a podobně. Rodiče mají přes internet neustálý přehled o známkách a prospěchu a vědí i to, jak si potomci stojí ve srovnání s ostatními dětmi ve třídě.

Zároveň s tímto trendem se tak objevují hlasy, že třídní schůzky, které byly dříve takřka jediným 'zaručeným' zdrojem informací, už nemají takový význam a je možné se obejít i bez nich. A účast rodičů na nich mnohde klesá.

„Na schůzky už nechodím. Škola zavedla elektronické hodnocení žáků, je tam možnost vepsat i poznámku. S pedagogem jsem v kontaktu e-mailem a sleduji stránky školy. Nemyslím si proto, že by mi něco zásadního uteklo," řekla Deníku maminka Michaela Řánková. I další maminka z Tachovska, Eva Křížková, potvrzuje, že se na schůzkách nedozvídá nic, co by nevěděla z webu školy.

Ředitelé námi oslovených škol ale přesto považují třídní schůzky za důležité a o rušení nechtějí ani slyšet. „Kdyby nebyly, přišla by škola zcela o kontakt s rodiči. Na naší škole nejde o nijak závratný pokles zájmu rodičů o třídní schůzky. Nechodí na ně většinou rodiče problémových žáků a ti jsou pak o prospěchu dětí informováni písemně," vysvětluje ředitel domažlické základní školy Karel Štípek.

Na Základní škole T. G. Masaryka v Sušici jsou schůzky čtyřikrát až pětkrát ročně a účast se běžně pohybuje kolem poloviny.

Plzeňské Gymnázium Luďka Pika počet rodičovských schůzek snížilo na jednu za pololetí. „Větší účast je na nižším gymnáziu. Ze třídy s 30 studenty přijde vždycky více než 20 rodičů," uvedl ředitel Aleš Janoušek a dodal, že i zde mají rodiče možnost využívat systém, který kromě prospěchu eviduje i docházku studentů.