I když je to škola rodinného typu, stále se rozrůstá. Teď ji navštěvuje dvaapadesát žáků nejen z Vrčeně, ale i sedmi okolních obcí (Dvorec, Srby, Sedliště, Liškov, Čečovice, Nepomuk, Kladrubce).

Děti se učí ve třech třídách. Jedna je pro prvňáčky, do druhé chodí třeťáci se čtvrťáky a v té třetí jsou žáci druhého a pátého ročníku. Žáčků ale přibývá. „V loňském školním roce jsme měli dvaačtyřicet žáků a od září jich budeme mít osmapadesát. Dá se říci, že naše škola je rodinného typu, protože já osobně znám většinu rodičů žáků a děti znají také rodiče svých spolužáků,“ říká ředitel ZŠ ve Vrčeni Pavel Maršalík, který zde učí již dvacátým rokem a ředitelem je od roku 2001. Kromě něj učí ve škole ještě dvě učitelky a jsou tu zaměstnané dvě vychovatelky školní družiny.

Jednotlivé třídy jsou podle ředitele spojovány zpravidla podle počtů žáků s tím, že první ročník většinou zůstává samostatný, protože u prvňáčků musí být uplatňován důsledný individuální přístup a také musí být vedeni k samostatnosti. Ke konci školního roku jsou prvňáčkové připravováni na práci ve spojené třídě. Výhodou spojených tříd je mimo jiné i to, že se děti učí samostatnosti při práci a věkový rozdíl je přínosem pro spolupráci starších žáků s mladšími – starší připravují různé úkoly a soutěže pro mladší a podobně.

Další nespornou výhodou školy ve Vrčeni je i to, že má ve svém areálu rozsáhlou, vzorně upravenou zahradu, ve které tráví většinu času čtyřiačtyřicet dětí z družiny, ale slouží i k vyučování a dopolednímu odpočinku.

„Mám radost z toho, že se nám hlásí stále více dětí z okolních obcí. Je to dané i tím, že rodiče budoucích školáků se mohou dozvědět o naší práci z webových stránek školy i jiných zdrojů. Na druhé straně je to pro nás velký závazek, abychom pokračovali v kvalitní práci. A co se týká zřizovatele? Jsem přesvědčen, že i další spolupráce s obcí Vrčeň bude dále na kvalitní úrovni jako doposud,“ říká závěrem ředitel.