Cílem je odstranit provozní problémy při průjezdu kloubových autobusů MHD. Rekonstrukce si vyžádá omezení osobní automobilové i městské hromadné dopravy, křižovatka ale nebude zcela uzavřena.

Přestavba bude probíhat za omezeného provozu – vozy budou staveništěm převáděny za pomoci semaforů. Práce na přestavbě křižovatky by měly skončit 17. srpna 2021.

„Přestavbou křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích odstraníme provozní problémy, se kterými se musejí potýkat řidiči kloubových autobusů městské hromadné dopravy, jež obsluhují městskou část Vinice. Řidiči totiž s autobusy zadní částí podvozku drhnou o rampu mezi tramvajovou tratí a jízdním pásem. Jde o opravu úseku v délce sto metrů. Vzhledem k důležitosti křižovatky, která je spojnicí pro Vinice a Sylván, bude nutné stavbu rozdělit na několik etap, aby nebylo přerušeno dopravní spojení centra s těmito městskými čtvrtěmi,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Michal Vozobule.

Lidé z okresu jsou s Natálkou solidární...
V kauze popálených dětí při pyrotechnickém pokusu padlo druhé obvinění

„V rámci přestavby upravíme příčný sklon vozovky tak, aby došlo v místech přejezdu tramvajové trati k navýšení vnitřního okraje jízdního pásu ve směru do centra města. Tím dojde k vyrovnání výškového rozdílu mezi vozovkou a zvýšeným tramvajovým pásem na Karlovarské ulici, aby zde mohly bezproblémově projíždět kloubové autobusy městské hromadné dopravy. Úprava nivelity vozovky si také vyžádá výškovou úpravu navazujících obrubníků silnic i zpevněných ploch,“ vysvětlila Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně.

Dopravní omezení:

Přestavba křižovatky si vyžádá dopravní omezení v osobní automobilové i městské hromadné dopravě. Realizace bude probíhat za omezeného provozu. Vozidla budou staveništěm převáděna za pomoci semaforů. Pohyb chodců a osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace bude po dobu stavby možný po stezce pro chodce a cyklisty, která je po celé délce úpravy vedena v souběhu s opravovanou komunikací a nebude stavbou dotčena.

Omezení v městské hromadné dopravě:

Od 30. 7. do ukončení nočního provozu z 1. na 2. 8. 2021:

Linka 25 bude dne 30. 7. 2021 ve směru na Vinice odkloněna z Karlovarské ulice ulicemi Boženy Němcové a Kotíkovskou, bez změny zastávek.

Linka 27 bude 30. 7. 2021 mimo provoz.

Linky N1, N4 z Vinic do Bolevce a Bílou Horu pojedou odklonem Lidickou ulicí. V tomto směru budou pro obě linky zrušeny zastávky „U Družby“ a „Úřad Lochotín“.

Linky N3, N6 ve směru do centra pojedou mezi zastávkami „Sokolovská“ a „Rondel“ odklonem alejí Svobody a Lidickou ulicí.

Postaví stan, zapálí oheň. Lidé přes zákazy nocují v národních parcích
Postaví stan, zapálí oheň. Lidé přes zákazy nocují v národních parcích

Od 2. 8. do ukončení nočního provozu ze 6. na 7. 8. 2021:

Zastávka „Zoologická zahrada“ pro linky 25, 27, 41, 56, N1, N4 ve směru do centra bude přeložena do zastávkového zálivu na úrovni stálé tramvajové zastávky.

Od 7. 8. 2021 do ukončení prací:

Provoz uvedených linek nebude muset být vlivem prací upraven. S ohledem na dopravní omezení lze však na uvedených linkách očekávat zdržení spojů.