Hodnotit se bude v kategoriích novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a inženýrských staveb, průmyslových staveb, sportovních a volnočasových staveb a veřejných prostranství.

Připomeňme si, které stavby uspěly v loňském ročníku soutěže a získaly titul Stavba roku 2021. Ve svých kategoriích to byl Bytový dům Jetelová v Plzni za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení, rekreační objekt Útulnoff Milínov za netradiční a příkladné pojetí a Paluba Hamburk v prostoru vlakového nádraží v Plzni za inovativní přístup k řešení “neřešitelných” městských prostorů.

Zvláštní ocenění pak opět ve svých kategoriích získaly například požární zbrojnice v Chodském Újezdu za materiálově netradiční pojetí stavby, revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni za náročnou a svým rozsahem ojedinělou revitalizaci sakrální stavby nebo Kavárna u parku Homolka v Plzni za radikální proměnu původních veřejných záchodků a kultivaci okolního prostoru.

Stavba roku Plzeňského kraje 2021

Letošní jubilejní 20. ročník soutěže vyhlásil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Tato soutěž mě osobně velmi baví. Veřejnost má díky řadě kategorií možnost poznat velmi zajímavé stavby, o něž by se řada lidí běžně nezajímala. Jsem zvědavý na letošní nominace. V loňském roce mě zaujala novostavba hasičské zbrojnice v Chodském Újezdu, která na první pohled hasičárnu opravdu nepřipomíná,” řekl hejtman.

Mezi dalšími spoluvyhlašovateli nechybí ani primátor města Plzně Roman Zarzycký, zástupci ČKAIT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Obce architektů. „Jsem moc rád, že v Plzni vznikají stavby, které snesou ta nejpřísnější měřítka. Pro nás jako pro vedení města je architektura velmi důležitá. Shodli jsme se, že nechceme jít jen cestou nových projektů, ale i cestou opravy a záchrany objektů, které jsou kulturními památkami a mají pro Plzeňany velký význam,” řekl primátor Plzně Roman Zarzycký.

Novinkou v letošním roce bude spuštění webového průvodce po oceněných stavbách, který spustí partner soutěže společnost EUROSOFTWARE ve spolupráci s Plzeňským krajem. “Chceme všechny ty nádherné stavby zprostředkovat i široké veřejnosti. Online mapa staveb bude spuštěna v čase výletů před letními prázdninami,” prozradil Stephan Kronmüller, jednatel společnosti EUROSOFTWARE.

Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbaroku.cz. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 7. září 2023.