Zejména dívky ve věku mezi 13 a 25 lety stále častěji podléhají anorexii či bulimii. Jak zdravě jíst a žít se nyní díky nadačnímu fondu Albert a občanskému sdružení Anabell učí i děti na pěti základních školách v Plzni.

„Anabell pořádá pro žáky 5. tříd lekce pilotního projektu 5P pro sebe. Preventivní program je zaměřený na podporu zdravého životního stylu, tedy zdravého sebevědomí, rozvoj individuality a tím předcházení vzniku poruch příjmu potravy. Mezi ně patří mentální anorexie, bulimie i obezita,“ vysvětluje ředitelka sdružení Jana Sladká Ševčíková.

V ČR je až šest procent mládeže ohrožené poruchou příjmu potravy typu anorexie či bulimie ve věkové kategorii 13 až 25 let, což je srovnatelné s evropskými statistikami. Ve světě se pak udává až 8 milionů osob nemocných poruchami příjmu potravy.

„Větší procento nemocných zaujímají právě dívky a mladé ženy. V Anabell jsme dosud nezaznamenali nárůst mužů a chlapců. Sama jsem za dobu existence organizace zažila jen pět mužských klientů. Podle odborné literatury připadá 10 až 20 dívek na jednoho chlapce s touto poruchou,“ doplňuje Ševčíková.

Do některých plzeňských škol zavítali odborníci již v prosinci, do dalších se chystají během ledna. „Součástí stominutového workshopu je pět stanovišť, na nichž lektoři se žáky pracují hravou formou, využívají psychohry a výtvarné techniky,“ dodává ředitelka.