Budova pro zdravotnickou záchrannou službu v Jesenici disponuje moderním vybavením. Ve společné místnosti je počítačový stůl, velkoplošný monitor, kuchyňka či posezení. Nachází se zde i dvě odpočinkové místnosti, sociální zázemí, sklad, prádelny, šatny a další potřebné místnosti. Dále jsou zde umístěny garáže.

Jak potvrdil Pavel Pavlík, náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví, vedení Jesenice o výjezdové místo velmi stálo. Poměrně rychlem jednání o jeho vzniku přispěl také fakt, že se Jesenice nachází na hranici Středočeského a Plzeňského kraje a vzhledem k pokrytí stanovišť na mapě se jednalo o hluché místo. 

„Když jsme mapovali celý kraj, zjistili jsme, že na západním výběžku vzhledem k dostupnosti, která hraničila s 20 minutami dojezdu, což je ze zákona dané maximum, je třeba toto místo pokrýt. Díky organizačním změnám jsme přesunuli jednu posádku z Rakovníka a po zkušebním provozu jsme zjistili, že to nemá žádný fatální dopadu na Rakovnicku,“ přiblížil Pavlík.

Eva Kuncová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení rakovnické porodnice.
V porodnici jako v hotelu. Rodičky si změnu stravování i nové pokoje chválí

Ředitel záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý pak připomněl, že západní část Rakovnicka je slabším místem kvůli kopcovitému terénu, a to hlavně v nynějších relativně extrémních podmínkách. „Pro občany Jesenicka je to dobrá zpráva, naši rychlejší a efektivnější péči budou potřebovat, až budou v ohrožení života,“ zdůraznil. Středočeský kraj obklopuje několik krajů a se všemi je navázaná letitá spolupráce, aby dojezdové časy, například v době kalamit, byly co nejnižší.

„Dříve v případě kalamity sem občas jezdila posádka z Plzeňska, teď můžeme nabídnout pomoc kolegům z Plzeňského kraje i my, když bude potřeba. Stejně tak, když bude pacient indikován pro vyšetření a ošetření na vyšším pracovišti, odsud bude směřovat právě do Plzně,“ poznamenal náměstek pro oblast zdravotnictví.

V kraji se počítá s výstavbou nových výjezdových stanovišť také Říčanech, Nymburce či Českém Brodě, dále je v plánu několik rekonstrukcí, například v Benešově. Co se týče města Jesenice, výjezdovým stanovištěm investice v budovách bývalého státního statku nekončí. Ten se totiž postupně transformuje na polikliniku. Celkové náklady na její vyhotovení by neměly překročit deset milionů korun. Budou se opravovat nejen prostory v přízemí, ale vzniknou zde i další ordinace v prvním patře. Budova bude mít výtah a bezbariérový přístup.