Hráz, jež by podle studie mohla v budoucnu vzniknout na Křivoklátsku, by sice měla před povodněmi ochránit obce na dolním toku Berounky (od Roztok dál po proudu), ovšem změnila by celou řeku. Hladina by se zvedla a údolí, jimiž je vyhlášená, by zmizela pod ní. „Přišli bychom o kus své historie a spousty chráněných živočichů a rostlin by přišly o svoje životní prostředí," stojí v textu petice, která se v posledních dnech jako lavina šíří po internetu.

V pondělí měla petice nazvaná Zachraňme údolí Berounky na kontě více než pět tisíc podpisů. Proti jsou obyvatelé obcí, kolem nichž Berounka protéká, rekreanti a samozřejmě také vodáci, kteří by se své bezproblémově splavné Staré řeky vzdávali jen velice neradi.

Studie Povodí Vltavy je sice uklidňuje, že přehrada by byla retenční a plnila se jen při záplavách, ale někdo tomu věří, někdo ne. Pro jsou zejména starostové a obyvatelé na dolním toku, které by hráz podle studie spolehlivě ochránila i před stoletou vodou.

Vyhrocené názory a petice, to ovšem není nic, co by Povodí Vltavy nečekalo. Naopak, pro podnik a pro budoucí rozhodování jsou to cenné podněty.

Zároveň s tím Povodí ujišťuje také vodáky, že by Berounku opustit nemuseli, protože jejich kánoe, kajaky a čluny by mohly proplouvat u odtokových otvorů.

"Je to jen na nás"
Citace z textu petice Zachraňme údolí Berounky:
„O kulturní a přírodní odkaz této části Berounky bychom se měli starat všichni. Ať už tím, že sebereme odhozenou plechovku, když kolem ní jdeme v lese, nebo podepsáním této petice.
Je jen na nás, v jakém stavu přenecháme kus něčeho tak krásného a výjimečného budoucím generacím. Proto my, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s jakoukoliv výstavbou retenční či jakékoliv jiné nádrže! Chceme zachovat řeku Berounku a její okolí ve stavu, v jakém je nyní." 

Mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán se nechal slyšet, že názory odpůrců přehrady jsou zcela legitimní. „Stejně jako jsou legitimní stanoviska obcí, které by byly pro stavbu přehrady, a všechna další stanoviska," konstatoval mluvčí.

Plán stavby je podle něj v tuto chvíli tak moc ve hvězdách, že vlastně nemá jediný termín – ani nejzazší, dokdy by mělo být o stavbě rozhodnuto. „Šlo především o vyvolání debaty, která se otevřela, a to je dobře. Na základě jejích výsledků se pak rozhodne, jak se bude postupovat," dodává mluvčí s tím, že současná studie má výhodu v tom, že pro ni povodí nasbíralo maximum možných podkladů – mezi jinými samozřejmě také údaje z povodní minulých let.

Není to ale poprvé, co někdo s plánem zatopit údolí Berounky přišel. Za minulého režimu se chystala hráz u Křivoklátu, která by hladinu zvýšila až do Plzně, odkud by pak bylo možné na lodích vozit jaderné reaktory ze Škodovky. Ještě před komunisty chtěli přehradu postavit nacisté, ale ani jim se nepodařilo plány uskutečnit.

Dva pohledy

Petici najdete, můžete si přečíst a také podepsat na webu www.petice24.com/zachrame_udoli_berounky

Vše o studii z pohledu Povodí Vltavy pak je na adrese www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/ppo-dolni-berounky

Na snímku je vidět Berounka obtékající Liblín. Přerušované čáry naznačují, kam až by mohla hladina teoreticky vystoupat, kdyby plánovaná přehrada vznikla

Na snímku je vidět Berounka obtékající Liblín. Přerušované čáry naznačují, kam až by mohla hladina teoreticky vystoupat, kdyby plánovaná přehrada vznikla