Tvrdí to někteří zástupci svozových firem v regionu a upozorňují, že jde o velký byznys, ze kterého nakonec budou místní podniky politicko-ekonomickou hrou úplně vyšachovány ze hry. Problémem se zabývá také internetová stránka www.plzenbezkorupce.cz.

Stížnost na právě probíhající plzeňský tendr, který vypsala městská firma Plzeňské komunální služby, už obdržel i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „Podnět upozorňuje zejména na neoprávněné požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů a omezení využití subdodavatelů pro plnění zakázky,“ potvrdil mluvčí úřadu Kristián Chalupa. Podle něj si ÚOHS vyžádá dokumentaci k této veřejné zakázce. Výsledkem šetření může být zastavení tendru i tučná pokuta, kterou za podobnou zakázku ÚOHS vyměřil už například Liberci ve zhruba 6,5 milionové výši.

Jednatel Plzeňských komunálních služeb Petr Baloun rozhodně odmítá podjatost i nařčení, že je veřejná zakázka předem domluvená. „Absolutně to vylučuji, jde o transparentní řízení,“ prohlásil Baloun. Potvrdil, že podmínky výběru firem jsou tvrdé, ale odůvodnil to tím, že město potřebuje pro zakázku silného a odpovědného partnera s odpovídajícím zázemím a technikou, aby nedošlo ke kolapsu při svážení odpadu. „To bychom mohli dopadnout jako v Neapoli,“ podotkl Baloun. Podmínky zakázky prý předem konzultoval právě s expertem z ÚOHS a na jeho doporučení některé z nich město zmírnilo.

Účastníci výběrového řízení ale tvrdí, že podmínky zůstaly pro menší a přesto solidní podniky neakceptovatelné. „Je to zadáno tak, aby regionální podniky neuspěly. Podmínky nemůže splnit žádná místní firma,“ potvrdili Deníku šéfové dvou společností zabývající se odpadovým hospodářstvím se sídlem v Plzni.

Odmítají však zveřejnit své jméno s tím, že podnikání v této oblasti by mohli poté rovnou zabalit. Redakce ale jejich jména zná.

Uchazeč o městskou zakázku, kterou vypsala městská společnost Plzeňské komunální služby, se musí prokázat už v prvním kole tendru řadou referencí, například desítkami tisíc smluv na vyvážení odpadu, obratem, pojistkami nebo dalšími zakázkami v objemech desítek milionů korun. Tím má být prokázána jeho důvěryhodnost. Regionální firmy ale tvrdí, že požadované objemy nemá žádná z místních firem.

Jde o hodně, vítězná firma totiž získá v Plzni monopol na svoz veškerého komunálního odpadu včetně kontejnerů. Zatímco dnes si popelnici objednává každý sám u libovolné svozové společnosti a platí jí smluvenou cenu, v budoucnu už nebude mít možnost výběru. Bude muset přistoupit na podmínky, které si s firmou dohodne město. A poplatek za odpad začnou pak lidé platit radnici.

K dlouhodobým kritikům nového systému patří například ekonomický náměstek primátora Vladimír Duchek (Pravá volba pro Plzeň). „Bude zničena konkurence mezi firmami a systém se prodraží. Bude záležet na tom, v jaké míře to bude město ochotno dotovat,“ prohlásil Duchek. Změna přinese nejen likvidaci tržního prostředí, ale i nutnost začít zaměstnávat další úředníky. Smlouvy na popelnice i poplatky za ně totiž budou lidé vyřizovat na úřadě.

Primátor Pavel Rödl (ODS) argumentuje tím, že Plzeň je posledním velkým městem, které ještě na systém jednotného nakládání s odpadem nenajelo, přestože mu to ukládá zákon. „Všechna statutární města už to vyřešila,“ prohlásil Rödl.

Ozývají se ale i hlasy, že firma má být vybrána ještě do komunálních voleb v říjnu, protože pak by se mohla vyměnit v Plzni politická garnitura.