Úspěšný projekt v rámci Operačního programu Životního prostředí na sanaci bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze za zhruba 236 milionů korun se začal realizovat před několika dny. Za čerpací stanicí se do práce pustil bagr a nákladní vozy odvážejí kontaminovanou zeminu, ve které se nachází různé odpady, včetně dehtových a fenolových látek.

„Jde o sanační práce na celkové ploše 25 250 m2. Z toho prostor generátorovny zaujímá zhruba 2100 m2, zbytek tvoří skládka. Předpokládá se, že bude odvezeno 130,5 tisíce m3 kontaminovaných materiálů,” řekl starosta Horní Břízy Vojtěch Šedivec. Zemina se podle stupně znečištění odváží buď na skládku na Vysokou u Dobřan, nebo na termické zpracování do spalovny u Jihlavy či Strakonic.

Skládka nebezpečného odpadu začala v Horní Bříze vznikat kolem roku 1900, kdy se v keramických závodech (dnešní Lasselsberger) postavila první generátorová stanice. V ní se z černého uhlí vyráběl generátorový plyn, který sloužil k vypalování keramických výrobků. Jako vedlejší produkt vznikal popel a dehtové a fenolové látky. Ty se spolu s dalšími různými odpady a nepoužitelnými jíly ukládaly na skládku až do roku 1971.

„Město s pomocí firmy Lasselsberger nechalo zpracovat studii rizik a sanační projekt. S ohledem na hydrogeologické podmínky v okolí skládky stále existuje nebezpečí kontaminace spodních vod. Proto jsme se rozhodli starou ekologickou zátěž zlikvidovat,” vysvětlil starosta. Horní Bříza na sanaci lokality získala dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 90 procent uznatelných nákladů. O zbylých deset procent, což odpovídá částce 23 milionů 500 tisíc korun, se podělilo město, Plzeňský kraj a Lasselsberger.

Začátkem října se v okolí skládky odstranily dřeviny a křoví, provedly se sondy, rozbory první části území a postupně se začalo s odtěžováním a odvozem zeminy.

Sanační práce včetně úpravy prostoru do původního stavu před zahájením skládkování budou ukončeny v březnu roku 2013. Poté bude lokalita po dobu pěti let v takzvané udržitelnosti. „Samozřejmě, že máme plány, jak území dále využijeme. Chceme do města vybudovat nový přivaděč od Třemošné, který by procházel právě touto lokalitou. Veškerá nákladní doprava, která směřuje do areálu firmy Lasselsberger, musí nyní projíždět obytnou zónou Na Továrně. Novým přivaděčem by ji zcela minula,” dodal Šedivec.