Celkově ve všech třídách základních škol zřizovaných městem Plzní usedlo do lavic 16 500 žáků, což je nejvyšší počet za několik posledních let. Větší počet žáků je dán nejen tím, že do plzeňských škol nastupují děti ukrajinských válečných běženců, ale také nástupem silnějšího populačního ročníku do prvních tříd. O žáky plzeňských škol se stará téměř dva tisíce pracovníků, ať již pedagogů, asistentů pedagoga i nepedagogických pracovníků. 

Nový školní rok mimořádně ne mezi žáky základní školy, ale mezi dětmi z mateřské školy zahájil primátor města Plzně Pavel Šindelář. Přivítal žáčky v TechToweru na Světovaru, kde bylo nově otevřeno odloučené pracoviště 38. mateřské školy ve Spojovací ulici a která nyní dočasně poskytuje prostory i pro skupinu ukrajinských dětí. 

Radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová přivítala žáky v 15. základní škole v ulici Terezie Brzkové ve Skvrňanech. „Mám radost z toho, milé děti, že jste se na svůj první školní den těšily. Já osobně jsem se vždy těšila na tělocvik, kamarády a svačiny. Opravdu věřím, že svačiny a dobré jídlo budete mít rády i vy, a to nejen proto, že ve vaší škole investovalo město do rekonstrukce školní jídelny. Do školy vykročte pravou nohou a doufám, že s úsměvem sem budete přicházet každý školní den,“ řekla radní města Lucie Kantorová, která si šla novou školní jídelnu prohlédnout. Rekonstrukce jídelny byla dokončena během letních prázdnin, město investovalo více než 23 milionů korun. Kromě jídelny a kompletního vybavení kuchyně vznikly odpovídající skladové prostory, nové technické místnosti pro vzduchotechniku a zázemí pro zaměstnance.

Počet žáků v plzeňských školách
Podle předpokladu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně by letos mělo do lavic základních škol zřizovaných městem Plzní, kterých je celkem 26, usednout celkem 16 502 žáků (loni jich bylo 14 588). Z toho má být 1 717 prvňáčků. Skutečný počet bude upřesněn během září. Prvňáčků je letos oproti loňskému roku (1 611) více. O děti se v plzeňských základních školách bude letos starat 1 252 pedagogů (loni 1 235), 230 asistentů pedagoga (loni 206) a 505 nepedagogických pracovníků (loni 506).

Letní prázdniny město Plzeň využilo k rozsáhlým stavebním úpravám u celkem devíti škol. Další velká investiční akce proběhla například ve 2. základní škole ve Schwarzově ulici, kde děti přivítal náměstek primátora David Šlouf. „Dnes je pro vás jeden z nejdůležitějších dnů ve vašem životě. Jsem si jistý, že se vám na 2. základní škole bude líbit, letos jsme pro vás dostavěli přístavbu školní jídelny a nové učebny celkem za 24 milionů korun. Chtěl bych vám popřát, abyste ve škole našli spoustu kamarádů a aby vám přátelství vydrželo celý život,“ řekl přítomným prvňákům a jejich rodičům náměstek David Šlouf.

K dalším velkým stavebním úpravám provedených nebo dokončených během letních prázdnin na plzeňských základních školách patří třeba oprava školní kuchyně ve 14. základní škole (Zábělská ulice) za 1,8 milionů korun, rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně ve 34. základní škole (Gerská ulice) za 1,6 milionů korun, přístavba cvičebního sálku ve 25. základní škole (Chválenická ulice) za 6 milionů korun nebo výměna oken ve 20. základní škole (Brojova ulice) za milion korun či rekonstrukce rozvodů vody za 1,8 milionů korun a rekonstrukce školního hřiště za 2,5 milionů korun uskutečněné v 33. základní škole (ulice Terezie Brzkové) a další.

Školní výbava a pomůcky zdarma

Město prostřednictvím Odboru sociálních věcí magistrátu města Plzně opět zajistilo školní výbavu pro plzeňské děti ze sociálně potřebných rodin. „Už více než deset let funguje náš projekt Přímá podpora sociálně potřebných rodin s dětmi – žáky základních škol. Školní výbavu a potřeby od nás letos na konci prázdnin dostalo na dvě stovky dětí ze znevýhodněného prostředí. Projekt má pevná pravidla, která zamezují zneužití pomoci. Na nákup školních batohů, penálů, pastelek, vodovek, sešitů, pytlíků na přezůvky či svačinových boxů a dalšího jsme vyčlenili čtvrt milionu korun,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce mimo jiné spadá i oblast sociálních věcí.

„Vybavujeme především prvňáčky z rodin, které potřebují pomoci. Může jít například o děti samoživitelů či o školáky z rodin s více dětmi, které mají problémy sehnat dostatek financí na nákup školních potřeb. Nechceme, aby si rodiče brali půjčky, které by pak mohli mít problém splácet a dostali se tak do dluhové spirály. Díky pomoci města mohou mít děti z rodin, které se ocitly v ekonomické nouzi, kvalitní školní výbavu, podobnou, jakou mají jejich vrstevníci. Necítí se tak hned od samého začátku ve škole stigmatizováni,“ vysvětlila Bartáková s tím, že podpora směřovala do plzeňských rodin, s jejichž vytipováním pomohly městské obvody a neziskové organizace, které s rodinami, jímž hrozí sociální vyloučení, dlouhodobě pracují.

Výuka dětí z Ukrajiny

Z celkového počtu žáků plzeňských základních škol má být 1 400 dětí z Ukrajiny. Počet je však jen orientační, bude upřesněn během září. „V souvislosti s jejich vzděláváním většina našich škol navýšila kapacitu v režimu takzvaného zákona ‚Lex Ukrajina‘, který umožňuje na přechodnou dobu mimořádně využívat i prostory, jež nesplňují běžné hygienické požadavky,“ uvedla Kantorová. Zdůraznila, že se ale ve všech třídách podařil udržet počet do 30 žáků.

„Město Plzeň zřídilo také několik homogenních tříd pro děti z Ukrajiny. Čtyři fungují při Benešově základní škole jako její odloučené pracoviště. Jedna je v objektu TJ Slavoj a další tři v budově Západočeské univerzity v Sedláčkově ulici. Jedna homogenní třída pak patří pod 11. základní školu v Baarově ulici jako její odloučené pracoviště v objektu ve Skupově ulici, který je města Plzně,“ informovala dál. Dodala, že právě z důvodu výuky ukrajinských dětí rozšířili plzeňský pedagogický sbor učitelé z Ukrajiny a také ukrajinští asistenti pedagoga.