Současný osmnáctý ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bude provázet šťastná sedmička. Sedm porotců bude rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby rozdělené do sedmi soutěžních kategorií. O titul Stavba roku Plzeňského kraje se mohou ucházet všechny stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v časovém rozmezí od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěžními kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství. „Stavby, které financuje město, bývají v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V současné době zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých kategoriích by to mohly být například výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště, rozšíření rozcvičovny atletického tunelu na Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba ubytovacího zařízení pro žáky hokejové akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se město významně finančně podílelo,“ uvedl primátor Baxa.

Povinné nošení respirátorů FFP2 na veřejných místech či v obchodech. Ilustrační foto.
Stáhněte si formulář pro opuštění okresu i čestné prohlášení

„Plzeň a celý Plzeňský kraj se v posledních letech mění doslova před očima. To není pocit jen můj, ale ve velké míře i těch, kteří do našeho města a kraje přijedou jednou za čas. Obdivují proměnu a posun k modernímu způsobu života, jehož je architektura, stejně jako urbanismus, jednou z nejdůležitějších součástí. To vše především díky schopnostem architektů, ale i odvaze investorů, mezi které Plzeňský kraj rozhodně patří,“ sdělila hejtmanka Mauritzová. „Osmnáctý ročník soutěže znamená osmnáct let zkušeností. Je to věk dospělosti. Věřím, že nejen pro přihlášené, ale i pro širokou veřejnost se Stavba roku PK stala uznávanou a respektovanou soutěží. Cílem je soustředit se na stavby, které dokumentují a podtrhují vysokou úroveň architektury a stavebnictví v našem regionu,“ řekl předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Petr Chvojka.