Pokutu 400 tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP za porušení zákona o odpadech. Dalších 100 tisíc korun je za provozování zdroje znečišťování ovzduší bez povolení krajského úřadu.

ČIŽP se firmou začala zabývat mimo jiné na podnět občanů. Ti si stěžovali na zápach linoucí se do obce a sepsali petici, kterou spolu s podnětem na ČIŽP odeslali.

Firma vyrábí rekultivační kompost, na nějž používá kaly z čistírny odpadních vod či papírenské kaly z Německa. Vše je poté používáno jako materiál pro kompost na rekultivaci odvalu bývalé těžební společnosti ZUD ve Zbůchu. „Při výrobě kompostu společnost neprovozovala zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem a s obecnými zásadami pro správné procesy kompostování a tím porušila ustanovení zákona o odpadech," řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Starosta Zbůchu Jiří Hájek ČTK řekl, že problém se zápachem trápil obyvatele asi před dvěma roky, obec s firmou i jednala. "Od té doby nic, problém už není," řekl starosta. Podle něj firma přestala používat některé kaly dovážené z Německa.