Kategorie Veřejný sektor:1. Fakultní nemocnice Plzeň
2. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
3. Bolevecká základní škola Plzeň
Kategorie Podnikatelský sektor:1. Ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o.
2. Škoda Transportation a.s.
3. Škoda JS a.s.

První místa získala v kategorii Veřejný prostor Fakultní nemocnice Plzeň a v Podnikatelský sektor Ibis hotel Plzeň / Kateřinská hotel s.r.o.

Vítězové Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2016 převzali z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a ředitelky Regioální hospodářské komory Plzeňského kraje a zároveň radní Plzeňského kraje Radky Trylčové certifikát, koš s regionálními potravinami a obraz, namalovaný klienty z Denního stacionáře Človíček s mentálním a tělesným postižením.

Cílem soutěže je ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady společenské odpovědnosti za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.