Ten ocenění získal in memoriam za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod.

Battěk se tak zařadil k 22 držitelům ocenění, jež město Plzeň uděluje jako připomínku 1. června 1953. Tehdy se zhruba dvacet tisíc Plzeňanů vzbouřilo proti měnové reformě a vzepřelo se komunistické moci. Cenu 1. června jako první obdržel Pavel Tigrid, cenu mají také Václav Havel, Petra Procházková, Ivan Martin Jirous či Sabina Slonková.

Rudolf Battěk (1924-2013) byl filozof, sociolog, politik a publicista, během pražského jara poslanec České národní rady. Do nejtvrdšího střetu s režimem se dostal po roce 1969, kdy poslal otevřený dopis poslancům ČNR a požadoval veřejnou rozpravu o situaci v zemi. Byl dvakrát odsouzen, mimo jiné za podvracení republiky, ve vězení strávil celkem devět let. „Vězení mi umožnilo filozoficky, morálně i psychicky dozrát. Ale prosím, to není doporučení, abyste se pokoušeli za každou cenu dostat se do vězení," řekl pro Hospodářské noviny v roce 2004, krátce před svými osmdesátými narozeninami.