„Pro zdravý vývoj dětí jsou důležité zdravé rodiny. Myslím tím kvalitu vzájemných vztahů. Dětem nejvíce ubližuje lhostejnost rodičů či naopak nepřiměřené přetěžování, hádky rodičů, spousta agresivity z různých stran, jejich samota. Pro děti je nejcennější kvalitně trávený čas s rodiči, dennodenní budování vzájemné důvěry, povídání si,“ popisuje své mnohaleté zkušenosti s dětmi pacienty ředitelka školy Alice Kozáková.

Do psychiatrických tříd denně přicházejí děti hospitalizované a děti denního dětského stacionáře. Do stacionáře zařazuje žáky ředitelka školy vždy po ukončení hospitalizace, na základě doporučení vedoucího pedopsychiatra a souhlasu zákonných zástupců.

„Během hospitalizace dítěte úzce spolupracuje tým tvořený psychiatry, psychology, speciálními pedagogy a mnou. Po ukončení hospitalizace se dítě vrátí do původního prostředí, může pokračovat léčba ambulantní, anebo se dítě stává žákem již výše zmíněného stacionáře,“ vysvětluje Kozáková.

Péče se týká i rodičů. „Mají možnost individuálních konzultací s odborníky. Součástí péče o děti a jejich rodiče je i pravidelný terapeutický program,“ informuje ředitelka. Žáci většinou absolvují v psychiatrických třídách celou povinnou školní docházku a bývají úspěšně přijati na střední školy nebo učiliště.

„Líbí se mi tady. Když jsem chodila do bývalé školy, spolužáci se mi posmívali, že jsem jiná.To mě hodně trápilo. Tady se mi nikdo nesměje,“ svěřuje se dvanáctiletá dívka při koncertu žáků plzeňské Konzervatoře, který ředitelka pravidelně organizuje pro dětské pacienty FN.