V plzeňských porodnicích se lékaři s protesty rodiček ale nesetkávají. V opačném případě jim v souladu se zákonem o povinném očkování hrozí pokuta tisíc korun, posléze až deset tisíc. Názory lékařů se v otázce očkování různí, debaty se vedou již celé roky. V současnosti se připravuje novela zákona.

„Pro a proti se zde vyvažují, je tedy těžké rozhodnout, co je správné a co ne. My se řídíme platnou vyhláškou, takže až na výjimky všechny novorozence očkujeme. Vakcínu nedostanou děti se zdravotními komplikacemi a předčasně narozené děti,“ uvádí primář neonatologického oddělení Gynekologicko–porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Dort. Ti, kteří s očkováním v prvních dnech života novorozence nesouhlasí, argumentují zbytečným a velkým zatížením organismu dítěte vakcínou. Kdyby se ale dítě očkovalo později než v porodnici, oddálilo by další očkování takzvanou hexavakcínou. „Rodiče proti vakcinaci neprotestují, pochopili, že je zdravé,“ uvádí Dort.

Stejný názor sdílí také primář neonatologického oddělení v Mulačově nemocnici v Plzni Jiří Liška. „Jsem členem výboru České pediatrické společnosti a vyskytla se zde myšlenka, že bychom v porodnicích očkovali pouze rizikové skupiny. Pak by se ale riziková skupina musela naprosto přesně definovat,“ míní Liška. Patří do ní lidé, které už pak jen těžko k očkování donutíte, často se i s malými dětmi stěhují a nechodí k lékaři na pravidelné prohlídky.

Svůj smysl to má i z ekonomického hlediska. „Vy si je pozvete na očkování, rozbalíte vakcínu s deseti dávkami a oni z deseti přijdou tři, zbytek můžete vyhodit,“ nastiňuje Liška.

Přiklání se k tomu, aby očkování zůstalo na novorozeneckých odděleních. „Přece jen chce to hodně zručnosti. Očkování proti TBC se aplikuje intradermálně, což znamená do kůže, vakcína nesmí vystříknout ven a nesmíte se dostat pod kůži,“ vysvětluje primář.

V žádném případě by ale očkování nedoporučoval přenechat až na druhý půlrok života dítěte, aby se neodsouvala další důležitá očkování. „Na světě onemocní ročně devět milionů lidí TBC, 1,7 milionu jich zemře,“ varuje Liška.