Mimo jiné se zabývá studiem časné embryogeneze a neplodností. Je vedoucí jednoho z výzkumných programů Biomedicínského centra v Plzni, které úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Plzeň, a také vedoucí ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni.

Proč jste se rozhodla kandidovat na rektorku UK?

Myslím, že to nejlépe vystihuje heslo mého volebního programu, se kterým jsem vstoupila do voleb: „Univerzita na prvním místě“. Univerzita Karlova pro mě vždy byla, je a bude na prvním místě mého pracovního života. Chci ji pomoci, aby tato noblesní zralá dáma obstála i v 21. století a byla na prvním místě v myslích uchazečů, srdcích studentů i svých zaměstnanců i na předních příčkách v ratingových žebříčcích v co možná nejvíce oblastech svého působení.

Co byste chtěla na instituci jako je UK změnit?

Univerzita Karlova má potenciál být mezi prestižními evropskými i světovými univerzitami. A od toho by se mělo odvíjet i její směřovaní. Letošní a uplynulý rok se zatím bohužel nesly ve znamení covidu a i když si všichni moc přejeme, aby tento podzim už byl jiný, jisti si být nemůžeme. My jako Univerzita Karlova – a nejen my – se musíme s následky pandemie v příštích letech vypořádat a zároveň nestagnovat. Za čtyři roky tedy vidím UK zase o kus blíž k prestižním univerzitám jako je Oxford, Sorbonna nebo třeba Imperial College London. Velmi nás pálí například oblasti elektronizace a digitalizace, zvyšování efektivity vnitřních postupů, snižování administrativní zátěže či vnitřní komunikace.

Jak případné zvolení ovlivní váš další profesní život? Skončíte například ve vedení ústavu histologie a embryologie?

Ano, ve vedení ústavu histologie a embryologie v případě zvolení skončím. A jsem moc ráda, že se nemusím o osud ústavu vůbec bát – mezi mými kolegy jsou minimálně tři zralé a vynikající osobnosti, které jsou schopné ústav převzít a do budoucna jej kvalitně vést.

Budete mít čas nadále se věnovat i výzkumné činnosti?

Bohužel můj čas na výzkumnou práci bude hodně omezený – to je mi jasné. Nicméně všechna vědecká témata, která jsem rozjela, realizuji nikoliv sama, ale vždy v rámci kvalitního týmu. Ostatně právě to, že se vždy umím obklopit nadšenými spolupracovníky a srdcaři, je moje silná stránka. Celý svůj život trvale předávám své dovednosti a znalosti mladším, otvírám méně rozkoukaným dveře, pomáhám druhým realizovat jejich plány. A tito mí mladí kolegové a kolegyně pak skvěle dále rozvíjejí to, co jsem dělala.

Jak byste chtěla zúročit vaše současné zkušenosti z funkce prorektorky pro studijní záležitosti?

Za uplynulých více než sedm let jsem měla možnost aktivně komunikovat se všemi fakultami a setkávat se s kolegyněmi a kolegy ze všech součástí a fakult naší univerzity. Naslouchat jejich problémům, postřehům, požadavkům mne vždy pomáhalo vidět celý kontext problematiky, kterou jsem řešila. Jsem připravena univerzitě v nadcházejících letech sloužit, abychom společně zkvalitnili výuku, prováděli špičkový výzkum a také zastávali takovou roli ve společnosti, která Univerzitě Karlově náleží – tedy roli nositelky mravních hodnot a také roli instituce, která na základě ověřených dat se společností sdílí podložené vědecké poznatky.

Změnila by funkce rektora nějak i váš soukromý život?

Ano, to asi ano. Mám ale prima manžela a dvě skvělé dcery, kterým je 17 a 14 let, takže se změn nebojím. Věřím, že změna je život a na všechny výzvy, které mne čekají, se těším.

Milena Králíčková
- Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy (UK), kde promovala v roce 1996
- V rámci postgraduálního studia získala stipendium Fulbrightovy komise a akademický rok 1998–1999 strávila na Harvardově univerzitě
- V massachusettské všeobecné nemocnici nastoupila do laboratoře reprodukční endokrinologie profesora Williama Crowleyho
- V roce 2002 získala doktorát v oboru anatomie, histologie a embryologie, téhož roku rovněž atestovala v oboru gynekologie a porodnictví
- V roce 2016 byla jmenována profesorkou v oboru histologie a embryologie na UK