Mimo jiné se zabývá studiem časné embryogeneze a neplodností. Je vedoucí jednoho z výzkumných programů Biomedicínského centra v Plzni, které úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Plzeň, a také vedoucí ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni.

Proč jste se rozhodla kandidovat na rektorku UK?

Myslím, že to nejlépe vystihuje heslo mého volebního programu, se kterým jsem vstoupila do voleb: „Univerzita na prvním místě“. Univerzita Karlova pro mě vždy byla, je a bude na prvním místě mého pracovního života. Chci ji pomoci, aby tato noblesní zralá dáma obstála i v 21. století a byla na prvním místě v myslích uchazečů, srdcích studentů i svých zaměstnanců i na předních příčkách v ratingových žebříčcích v co možná nejvíce oblastech svého působení.

Michal Prokop na Žebříku.
Kvůli desce jsme museli po pěti letech do zkušebny, říká Michal Prokop

Co byste chtěla na instituci jako je UK změnit?

Univerzita Karlova má potenciál být mezi prestižními evropskými i světovými univerzitami. A od toho by se mělo odvíjet i její směřovaní. Letošní a uplynulý rok se zatím bohužel nesly ve znamení covidu a i když si všichni moc přejeme, aby tento podzim už byl jiný, jisti si být nemůžeme. My jako Univerzita Karlova – a nejen my – se musíme s následky pandemie v příštích letech vypořádat a zároveň nestagnovat. Za čtyři roky tedy vidím UK zase o kus blíž k prestižním univerzitám jako je Oxford, Sorbonna nebo třeba Imperial College London. Velmi nás pálí například oblasti elektronizace a digitalizace, zvyšování efektivity vnitřních postupů, snižování administrativní zátěže či vnitřní komunikace.

Jak případné zvolení ovlivní váš další profesní život? Skončíte například ve vedení ústavu histologie a embryologie?

Ano, ve vedení ústavu histologie a embryologie v případě zvolení skončím. A jsem moc ráda, že se nemusím o osud ústavu vůbec bát – mezi mými kolegy jsou minimálně tři zralé a vynikající osobnosti, které jsou schopné ústav převzít a do budoucna jej kvalitně vést.

Budete mít čas nadále se věnovat i výzkumné činnosti?

Bohužel můj čas na výzkumnou práci bude hodně omezený – to je mi jasné. Nicméně všechna vědecká témata, která jsem rozjela, realizuji nikoliv sama, ale vždy v rámci kvalitního týmu. Ostatně právě to, že se vždy umím obklopit nadšenými spolupracovníky a srdcaři, je moje silná stránka. Celý svůj život trvale předávám své dovednosti a znalosti mladším, otvírám méně rozkoukaným dveře, pomáhám druhým realizovat jejich plány. A tito mí mladí kolegové a kolegyně pak skvěle dále rozvíjejí to, co jsem dělala.

Do své 23. sezony vstoupí v pondělí 6. září plzeňské Divadlo Pluto. Zahájí ji premiérou klasické francouzské komedie Francise Vebera Blbec k večeři. Na snímku představitelé hlavních rolí Pavel Kikinčuk a Daniel Rous.
Jsem rád, že jsem nabídku přijal, říká před premiérou v Plutu herec Daniel Rous

Jak byste chtěla zúročit vaše současné zkušenosti z funkce prorektorky pro studijní záležitosti?

Za uplynulých více než sedm let jsem měla možnost aktivně komunikovat se všemi fakultami a setkávat se s kolegyněmi a kolegy ze všech součástí a fakult naší univerzity. Naslouchat jejich problémům, postřehům, požadavkům mne vždy pomáhalo vidět celý kontext problematiky, kterou jsem řešila. Jsem připravena univerzitě v nadcházejících letech sloužit, abychom společně zkvalitnili výuku, prováděli špičkový výzkum a také zastávali takovou roli ve společnosti, která Univerzitě Karlově náleží – tedy roli nositelky mravních hodnot a také roli instituce, která na základě ověřených dat se společností sdílí podložené vědecké poznatky.

Změnila by funkce rektora nějak i váš soukromý život?

Ano, to asi ano. Mám ale prima manžela a dvě skvělé dcery, kterým je 17 a 14 let, takže se změn nebojím. Věřím, že změna je život a na všechny výzvy, které mne čekají, se těším.

Milena Králíčková
- Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy (UK), kde promovala v roce 1996
- V rámci postgraduálního studia získala stipendium Fulbrightovy komise a akademický rok 1998–1999 strávila na Harvardově univerzitě
- V massachusettské všeobecné nemocnici nastoupila do laboratoře reprodukční endokrinologie profesora Williama Crowleyho
- V roce 2002 získala doktorát v oboru anatomie, histologie a embryologie, téhož roku rovněž atestovala v oboru gynekologie a porodnictví
- V roce 2016 byla jmenována profesorkou v oboru histologie a embryologie na UK