Spolkový život ve Městě Touškově je opravdu bohatý. Velmi úspěšná je zde například TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Spolek Náš Touškov nebo Spolek Paprsek.

Spolek Paprsek tu má dlouholetou tradici. Vznikl před jednadvaceti lety jako nástupce Sdružení rodičů a přátel školy. „Spolek jsme původně založili pro děti našich členů. Ty jsou dnes už dospělé, v současné době tedy spolek udržujeme pro další generace. Za 21 let fungování jsme zorganizovali už stovky akcí. Větší akce navštěvují stovky lidí,“ říká Iva Procházková, předsedkyně spolku.

Ilustrační foto.
Plány měst kazí drahý stavební materiál, rostou náklady

„Činnost spolku byla zpočátku zaměřená především na pomoci školám, tedy podpoře veškerých aktivit předškolní a školní mládeže. Po čase jsme ji rozšířili o zájmové aktivity pro dospělé. Stále se však nejvíce zaměřujeme na podporu místní základní školy. Neposkytujeme jen finanční pomoc. Například školní družinu se snažíme vybavovat různými hračkami a pomůckami,“ vypráví dále Procházková a dodává, že spolek ve svých aktivitách velmi úzce spolupracuje s městem.

„Existuje zde opravdu velká provázanost s městem, hlavně co se týče tematických zájezdů pro děti. Město spolku štědře přispívá ze svého rozpočtu a nechává na nás, jak s penězi naložíme. Příspěvek města je ale jen jedním ze zdrojů. Vybíráme členské příspěvky, oslovujeme sponzory, dárce nebo další spolky. S městem spoluorganizujeme například dětské karnevaly, dětské dny, noční hry odvahy pro děti i dospělé, cyklovýlety, letní dětské tábory nebo lampionové průvody,“ uzavírá Procházková.