Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

VLADIMÍR KOZA (1954 – 2012)

MUDr. Vladimír Koza byl známý hematoonkolog a jednou z nejvýraznějších osobností Kaznějova. Pocházel ze statku na návsi, kde se dodnes říká „U Kozů“. Koza vystudoval gymnázium a v roce 1979 medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nedlouho poté nastoupil do hematologické laboratoře v Plzni. V roce 1986 přešel na interní kliniku Lochotín a o pět let později se stal zakladatelem transplantačního programu kostní dřeně ve Fakultní nemocnici v Plzni, kde působil jako primář. V roce 1992 se stal spoluzakladatelem Českého národního registru dárců kostní dřeně v České republice a spoluzakladatelem Nadace pro transplantace kostní dřeně. Dne 28. října 2012 získal za svou práci in memoriam medaili Za zásluhy.

JIŘÍ BERGER (1950 – 2008)

Významný fotograf Berger se narodil 10. ledna 1950 v Kaznějově. Kaznějovský rodák se věnoval fotografii od roku 1980. O několik let později nastoupil jako krajský fotoreportér do ČTK a v 90. letech pracoval v Plzeňském deníku a krajské redakci Mladé fronty Dnes. Specializoval se na letecké fotografování, a to převážně památkových objektů. V podobě leteckých fotografií si splnil životní sen a v úžasných záběrech z ptačí perspektivy uchoval krásy České republiky. Za svého života stačil vytvořit tolik snímků, že o nich vzniklo deset knih. Ve svých publikacích „Karlovarský kraj z nebe“ a „Plzeňský kraj z nebe“ předkládá Berger čtenářům dvě stovky barevných fotografií, které se snaží ukázat ty největší krásy jednotlivých regionů. Autor se nezaměřuje pouze na architektonické krásy, ale také na přírodní divy v těchto oblastech. Dalšími publikace jsou například „Hrady a zámky České republiky“, „Šumava z nebe“ nebo také „Česko z oblak“.

Ilustrační foto
Dítě vypadlo z okna, matka na tom vinu nenese

MATĚJ ONDŘEJ KONDEL (1686 – 1758)

Kaznějovský rodák Kondel byl významným stavitelem. Jeho život je spjat s plaskými barokními budovami a objekty z 18. století. Narodil se jako syn Jana Kondela z Bílova. Pro jeho talent mu cisterciácký klášter v Plasích umožnil studovat, později klášteru řídil stavbu nového barokního konventu i mnoha dalších staveb nových kostelů, kaplí a dvorů. Po smrti Jana Blažeje Santini-Aichela dokončil Kondel jeho stavby v Plasích a okolí, později přestavby i celé stavby sám navrhuje. Po zastavení prací na konventu odešel do Plzně, kde byl v roce 1743 spolu přijat do měšťanské společnosti.