V září 1970 si mohli fanoušci automobilového sportu v rubrice Pravda motoristům přečíst o novém závodním vozu s původem na Plzeňsku. Vůz vznikl ve firmě Metalex pod konstrukčním vedením Václava Pauera a Karla Kleinmonda. „Pokud bychom sáhli do historie jen několik málo měsíců staré, setkali bychom se s myšlenkou ing. Červeného z AZNP (Automobilové závody, národní podnik v Mladé Boleslavi – pozn. red.) postavit naši národní formuli tak, jak se běžně ve světě jezdí. Myšlenky se chopila firma Metalex, což je hospodářské zařízení Svazarmu. Ing. Pauer z Vysoké školy strojní a elektrotechnické začal v lednu letošního roku kreslit první výkresy a 24. května jel již vůz na brněnském okruhu,“ uvedla Pravda k okolnostem vzniku rychlého vozu.

Nakonec bylo do roku 1984 dodáno 35 kusů těchto formulí s maximální rychlostí 180 km/h, několik dalších pak ve formě náhradních dílů.

Západočeská univerzita vznikla oficiálně v září 1991, první kroky však dvě fakulty, jejichž sloučením vznikla, podnikly o rok dříve. „Začátkem týdne zasedly společně akademické senáty Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. Výsledkem jednání je dohoda podat společný návrh na zřízení Západočeské univerzity v Plzni,“ psalo se v Nové Pravdě před třiceti lety 14. září 1990.

K vraku trajektu Estonia, při jehož potopení v roce 1994 zemřelo 852 lidí, se v roce 2000 ponořili i dva plzeňští potápěči Jindra Böhm a Ivan Kovář. Úkolem expedice, které se zúčastnili, bylo přispět k objasnění příčin katastrofy. „Tým prezentoval výsledky, které mohou svědčit o tom, že původní zpráva vyšetřovací komise nemusí být stoprocentní,“ stojí v článku, který Plzeňský deník přinesl 9. září 2000.

Původní verze mluvila o tom, že se loď potopila kvůli otevřené nákladové rampě. To se však expedici financované americkým mořským badatelem Greggem Bemisem nezdálo. Jedním z důvodů byla i rychlost, s jakou šla Estonia ke dnu. Potápěči skutečně našli na pravoboku pod čarou ponoru něco, co by mohlo být příčinou. „Hypotézu výbuchu nálože ale mohou potvrdit až laboratoře, které naše vzorky nyní zkoumají,“ řekl po návratu Böhm.

Vzorky odřezané z otvorů byly zkoumány různými laboratořemi v Británii s jednoznačným výsledkem ve prospěch scénáře s explozemi směřujícími z vnitřku lodi ven. V roce 2006 navíc vyšlo najevo, že vyšetřovací komise zatajila, že Estonia na palubě převážela vojenský materiál.

V roce 2005 začala výstavba nového mostu U Jána. Jeho předchůdce, který byl postaven v roce 1941, totiž poškodily povodně v roce 2002 natolik, že musel být stržen. „V tomto místě to bude už čtvrtý most, o němž historici vědí, že zde stál,“ připomněl Plzeňský deník 10. 9. 2005, den po zahájení demolice starého mostu.