Už teď je jasné, že původně domluvené termíny nebudou dodrženy. Celá ulice na Slovanech měla být průjezdná od 23. prosince a dokončovací práce měly být hotovy do konce roku. 

Firma Strabag, která rekonstrukci provádí, odkazuje na špatný technický stav stavby. Aktuálně zbývá dokončit přibližně dvacet kanalizačních přípojek a následně opravit rozkopanou komunikaci. O tom, kdy se rozkopané silnice a chodníky dostanou do provozuschopného stavu, se bude jednat na pondělní schůzce zástupců firmy Strabag s investorem akce, městem Plzeň.