Město Plzeň zvítězilo v soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí v České republice. Portál www.plzen.eu obsadil první místo v soutěži Zlatý erb. Porotu zaujal množstvím a pestrostí informací, intuitivním uspořádáním i moderním vzhledem. Uspěl i v kritériích jako kybernetická bezpečnost, elektronizace veřejné správy nebo prezentace na sociálních sítích. V kategorii obcí s rozšířenou působností porota hodnotila celkem 168 přihlášených webů z 12 krajů. Web Plzně si připsal vítězství už i v kole krajském.

Plzeň získala ocenění Zlatý erb, které se uděluje městům s nejlepšími webovými stránkami. Porotu zaujaly množstvím a pestrostí informací, intuitivním uspořádáním i moderním vzhledem. Web uspěl i v kritériích jako je kybernetická bezpečnost, která byl tématem letošního ročníku, elektronizace veřejné správy nebo prezentace na sociálních sítích. V kategorii obcí s rozšířenou působností porota hodnotila celkem 168 přihlášených webů z 12 krajů. Web Plzně si připsal vítězství už i v kole krajském.

Rekonstrukce budov: Zámek Týnec.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje se uchází zámek, lesopark i městský okruh

„Mám radost, že právě web našeho města je nejlepší v republice. Jedná se o dlouhodobou práci našich úředníků, kteří web postupnými krůčky stále vylepšují. Nyní se ukazuje, že se jedná o správnou cestu a my v ní budeme pokračovat. Naše priority jsou aktuálnost, přehlednost, elektronizace a samozřejmě bezpečnost,“ okomentoval vítězství primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Vítězství města Plzně v roce, kdy je důležitým kritériem v soutěži kybernetická bezpečnost, je velmi potěšující. Svědčí to o odbornosti a vynikající práci mnoha našich kolegů, kteří se o městský web starají. Kladné hodnocení jsme získali i za nadprůměrné zprávy o podnikatelských příležitostech nebo kvalitní a rozmanité informace pro turisty. Mnoha lidem, kteří se o webový portál plzen.eu starají po obsahové i technické stránce, patří poděkování,“ řekl radní Daniel Kůs.

Web www.plzen.eu vystavila a technicky ho zabezpečuje Správa informačních technologií města Plzně (SITMP). Redakčně ho spravuje tiskové oddělení Magistrátu města Plzně (MMP). Ocenění v Hradci Králové převzali Martin Pecuch z tiskového oddělení MMP a Radek Kolářík, vedoucí oddělení webových aplikací SITMP. „Plzeň se jako statutární město vždy snažilo tvořit svůj web s jistou nadstavbou, tedy nikoliv jen jako úřední, ale jako komplexní informační webový kanál. Vždy jej spravovalo po obsahové i technické stránce tak, aby každý, nejen obyvatel Plzně, našel, co potřebuje. Vypadá to, že tento dlouhodobý přístup se vyplatil, a Plzeň byla za tuto snahu odměněna,“ shodli se oba zástupci západočeské metropole.

Získané ocenění s sebou přináší i určitý závazek do budoucna z pohledu udržení kvality a neustálého vylepšování webu. „Portál města průběžně modernizujeme podle aktuálních trendů. Jdeme vstříc digitalizaci státní správy, ale nezapomínáme ani na lidi ze starší generace, kteří web navštěvují. Během letních prázdnin plánujeme spustit zjednodušené a přehledné zobrazení webu s ohledem na seniory a zrakově postižené občany. Obsah stránek pro ně bude ještě lépe uspořádaný a čitelnější,“ uvedl ředitel SITMP Luděk Šantora.

Soutěž Zlatý erb byla poprvé vyhlášena v roce 1999 ve snaze porovnávat weby měst a obcí, které na konci minulého století živelně vznikaly. V současné době má stovky účastníků a koná se i na Slovensku a v Polsku. Od roku 2016 ji pořádá spolek Český zavináč. Letošní ročník byl uspořádán pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Sdružení místních samospráv ČR.