Chlapec ve třídě natočí svého spolužáka při zkoušení před tabulí v trapné situaci a video zveřejní na sociální sítí, hoch je pak terčem posměchu. Dívka založí na webu anketu pro svou třídu, ve které ostatní spolužáci hlasují o nejhnusnějšího člověka ve třídě. Další dívka pošle příteli své intimní fotky, ten ji pak na jejich základě vydírá. To jsou případy kyberšikany, tedy šikany odehrávající se na internetu, které se dějí v Plzeňském kraji.

„Podle výzkumu se až jedna čtyřicet procent dětí setkává s kyberšikanou,“ upozornila vedoucí primární prevence z neziskové organizace Point14 Denisa Holá.

„Největší potíž je v tom, že stejně tak jako u běžného zneužívání, tak také u kyberšikany, si lidé problém nechávají pro sebe,“ doplnil ředitel Point14 Karel Nyerges s tím, že počtyzneužívaných dětí po internetu mohou být i vyšší. „Děti si často neuvědomují, jaké dopady kyberšikana má a jak hodně může ublížit,“ sdělila Holá.

VIRTUÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Na nebezpečí ve virtuálním světě, jenž číhá zejména na děti a mladistvé, chce upozornit odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizo-vého řízení Magistrátu města Plzně společně s Point14 pro-jektem Realita kybersvěta.

„Projekt cílí zejména na rodiče, protože právě ti jsou hlavním preventivním prvkem, který kyberšikaně může zabránit. Rodiče mohou včas identifikovat projevy obtěžování ve virtuálním světě a mohou tuto šikanu zastavit dříve, než se dostane do nebezpečnější fáze,“ vysvětlila Holá.

Doporučila také, že pokud rodiče zjistí, že se jejich dítě stalo terčem kyberšikany nebo samotné někoho šikanovalo, je nezbytně nutné komunikovat se školou a s odborníky.

Realita kybersvěta zahrnuje tři aktivity – sociálně preventivní výstavu, divadelní představení a edukativní seminář. Všechny tyto části na sebe budou navazovat. Výstava, která představí informace z oblasti kyberprostoru nebo vývoj výpočetní a komunikační techniky, je od včera zdarma přístupná v DEPO2015.

Představení a semináře pro rodiče a děti do 15 let se budou konat každou neděli od 20. října do 10. listopadu od 10 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin. „Projekt realita kybersvěta se podařilo zrealizovat díky Programu preven-ce kriminality Ministerstva vnitra a doufám, že se díky němu podaří děti v kybersvětě lépe ochránit,“ uvedl vedoucí odboru bezpečnosti Aleš Průcha.