Čtyřicetiletý otec dvou dětí cítil stud a vinu za to, jak hrubě se chová ke svým dětem, když pospíchá ráno do práce a vede děti do školky. „Často jsem křičel, používal hrubé výrazy. Občas se takto choval i k manželce. Ta mi doporučila s tímto chováním něco dělat,“ prozrazuje svůj příběh Petr.

Rozhodl se proto vstoupit do programu Zvládání vzteku, během kterého si osvojil mechanismy, jak lze zvládat napjaté situace v časovém tlaku. „Díky programu se mi podařilo nahlédnout na to, jak situaci vnímají děti a manželka. Změnilo mě to,“ přiznává Petr. Pomoc totiž mohou lidé nově vyhledat i v Plzni.

13 PROCENT DOSPĚLÝCH NEZVLÁDÁ VZTEK

„Až 13 % dospělých Čechů má problémy se zvládáním vzteku. Zhruba 10 % lidí také připouští, že se přímo dopouští psychického, verbálního nebo fyzického násilí. Vyplývá to z nového průzkumu Ligy otevřených mužů (LOM), která realizuje bezplatný program Zvládání vzteku nově také v Plzeňském kraji,“ říká ředitel společnosti LOM Josef Petr.

Pejskaři pozor, na Borech někdo nastražil párky s kousky odlamovacího nože

„Při zjednodušeném přepočtu se v ČR jedná o stovky tisíc dospělých lidí. Přitom je možné, že jde pouze o špičku ledovce, protože mohou existovat lidé, kteří svůj problém nepřiznají nebo ho nedokáží rozpoznat,“ uvádí socioložka Hana Friedlaenderová.

Liga už šest let realizuje terapeutický program pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí.

Ilustrační foto: LOMIlustrační foto: LOMZdroj: Ilustrační foto: LOM

Podle odborníků je při řešení problému důležité začít vždy u sebe.

„Základním principem je přijetí odpovědnosti za násilí a nehledání ospravedlnění ve svém okolí – manželka si za to může sama, v práci mám blbého šéfa atp. Za násilí je odpovědný vždy jeho nositel. Proto je důležité zaměřit se na původce násilí,“ dodává Tomáš Repka, vedoucí programu Zvládání vzteku.

RŮZNÉ PODOBY NÁSILÍ

Násilí má také celou řadu podob a nemusí jít vždy jen o fyzický útok. Může být i psychické (ponižování, ovládání), materiální (rozbíjení předmětů, prokopnutí dveří) či sexuální. Se všemi těmito druhy násilí terapeutický program pracuje.

Účast v programu je bezplatná a objednat se lze na emailové adrese plzen@zvladanivzteku.cz nebo telefonicky na čísle 704 263 456. Více informací najdou zájemci na webu www.zvladanivzteku.cz.