Vedení Plzně chce prosadit vyhlášku omezující pití alkoholu na některých veřejných místech. Týkat by se měla vybraných lokalit v širším centru Plzně, kde občany i turisty obtěžují skupinky často podnapilých bezdomovců.

Místa město vytipovává ve spolupráci s plzeňskými obvody, městskou policií a Policií ČR. „Městské obvody mají nyní možnost se k dokumentu do poloviny března vyjádřit, jejich připomínky zapracujeme. Předpis bude v zastupitelstvu města Plzně projednán 28. března. Věřím, že bude schválen,“ řekl radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Dokument by tak mohl platit zhruba od poloviny dubna. Za jeho nedodržení mohou padnout i dvoutisícové pokuty. „Samozřejmě že budou asi vznikat i složité momenty, třeba když si lidé půjdou zapálit cigaretu s pivem před hospodu, kde nebude předzahrádka. Strážník bude muset vyhodnotit a rozhodnout, jak je daný skutek vážný. Se slušnými lidmi se to ale dá obvykle řešit domluvou. Na dokument půjdou uplatnit i nějaké výjimky, jako například, že během Silvestra, konkrétně od 31. prosince do 1. ledna, vyhláška platit nebude. Stejně tak v místě konání nějakých větších akcí, kterými jsou trhy, slavností či festivaly,“ uvedl dále Zrzavecký.

Ilustrační foto.
Policista se v Plzni zastřelil přímo na služebně

Pokud vejde alkoholová vyhláška v platnost, může být lidem alkohol na veřejném místě odebrán, což bude podle Zrzaveckého pro problematické bezdomovce největší trest.

Že Plzeňané jsou pro, aby ve městě vznikly bezalkoholové zóny, vyplývá z nedávné studie odborníků z Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na problematiku bezdomovectví zaměřila.

„Hodně dlouho jsme zvažovali, zda má alkoholová vyhláška vůbec vzniknout. Zjistili jsme ale, že v Plzni je bezdomovectví velké společenské téma – s vytvořením zón souhlasilo z 754 dotázaných 91 % respondentů. Na základě této informace od občanů jsme se rozhodli vyhlášku vytvořit. Je třeba ale upozornit, že ne všichni, kdo popíjí na ulici, jsou bezdomovci – na některých ubytovnách se v nedávné době zakázalo požívání alkoholu, takže lidem v nich ubytovaným nezbývá v podstatě nic jiného než pít na ulici,“ dodal radní.

Plzeň vyjadřuje podporu Ukrajině.
Na plzeňské radnici vlaje ukrajinská vlajka, město vyjadřuje solidaritu

Nejvíce problematických lidí bez domova popíjejících alkohol na veřejných místech se dnes podle něj vyskytuje u hlavního vlakového nádraží a na Americké třídě. „Je třeba počítat s tím, že když uděláme v jednom místě bezalkoholovou zónu, pravděpodobně se lidé přesunou na jiné místo. Tyto situace je nutné predikovat a s nimi související otázky doladit, aby se nestalo, že se budeme za nedlouho vyhlášku upravovat. Několikrát už se totiž stalo, že když se policistům podařilo situaci zklidnit například na hlavním vlakovém nádraží, lidé bez domova se přesunuli do lokality U Ježíška nebo do Kopeckého sadů,“ řekl Zrzavecký.

Co si myslí o alkoholové vyhlášce starostové čtyř největších plzeňských obvodů?

Starostka ÚMO 1 Helena Řežábová.Starostka ÚMO 1 Helena Řežábová.Zdroj: ÚMO 1Helena Řežábová (ODS) - starostka ÚMO 1

Souhlasím se zněním této vyhlášky, ale je třeba si přiznat, že nic není černobílé. Co se týče oněch zón, mám zato, že privátní věci si má hlídat ten, komu daná nemovitost či pozemek patří. Domnívám se, že vynucovat si pořádek za každou cenu není řešení a byla bych nerada, kdyby na vyhlášku doplatili slušní lidé. Máme tady městskou policii, která má pravomoc zasáhnout v případě, že je veřejný pořádek narušován.

Starosta ÚMO 2 Lumír Aschenbrenner.Starosta ÚMO 2 Lumír Aschenbrenner.Zdroj: ÚMO 2Lumír Aschenbrenner (ODS) - starosta ÚMO 2

Domnívám se, že vyhláška může dopadnout spíše na ty slušnější občany, než na ty, na které je mířena. Už proto, že proti těm slušnějším bude snáze použitelná. Ti neslušnější se prostě přesunou do jiné lokality. I při samotné aplikaci vyhlášky, například odebírání nebo kontrole může docházet k dalším konfliktům. Pokud se kdokoliv chová tak, že porušuje veřejný pořádek, může a má proti němu být ze strany městské policie zakročeno již nyní a není zapotřebí přijímat další vyhlášku.

Starosta ÚMO 3 David Procházka.Starosta ÚMO 3 David Procházka.Zdroj: ÚMO 3David Procházka (ANO) - starosta ÚMO 3

Se zavedením zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství souhlasím. Nicméně jsme se na jednání rady shodli, že účinnost vyhlášky by bylo dobré po jednom roce vyhodnotit a případně přepracovat, a to ve smyslu stanovení bezalkoholového celého území města Plzně, mimo určených výjimek, včetně stanovení takzvaných piknikových míst, kde by bylo možno alkohol užívat.


Tomáš Soukup (ANO) - starosta ÚMO 4

Starosta ÚMO 4 Tomáš Soukup.Starosta ÚMO 4 Tomáš Soukup.Zdroj: AchvivVyhlášku vítám a věřím, že se osvědčí stejně, jako se osvědčil zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti v době nouzového stavu, kdy strážníci mohli poměrně snadno vykazovat problémové občany z dotčených lokalit. Stejně jako ke každému zákazu je ale nutné k vyhlášce přistupovat obezřetně. Městu dáme doporučení, kde bychom bezalkoholové zóny na Čtyřce uvítali. Naši zastupitelé budou o jednotlivých návrzích rozhodovat volným hlasováním.