Bude měřit 130 metrů a překlene silnici vedoucí z Plzně na Třemošnou i železniční trať do Žatce. Postaví ji město Plzeň. Výstavbou lávky chce město chodcům umožnit bezpečné překonání silnice od Kamenného rybníka směrem k arboretu Sofronka a Seneckému rybníku.

Stavbu zajišťuje odbor investic Magistrátu města Plzně a hrazena bude z městského rozpočtu. „Město se bude finančně podílet i na vybudování veřejného osvětlení podél cesty od železniční zastávky Plzeň-Bolevec směrem k lávce. Náklady na tento projekt představují celkem 25 milionů korun včetně DPH,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Silnice I/27 má být v budoucnu rozšířena na čtyři jízdní pruhy v délce zhruba 1,6 km. Stavbu silnice zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Celkové náklady na stavbu představují 262,5 milionu korun, z toho se bude město Plzeň podílet částkou zhruba 25 milionů korun za výstavbu lávky a veřejného osvětlení.