V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Na Plzeňsku se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.  

Plzeňský okres

1. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň-Bolevec

Přečti aneb Pohádkové čtecí babičky a dědečkové
Dobrovolnický projekt pro seniory, kteří chodí pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky do mateřské školy a stávají se tak pohádkovými čtecími babičkami a dědečky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb, dialogu a přátelství. Pro děti se čtení s pohádkovou čtecí babičkou nebo dědečkem stává neodmyslitelnou součástí běžného týdne. Při poslechu rozvíjí svou fantazii a cit pro jazyk. Mohou vstřebávat od seniorů klid, rozvahu a přiblížit se starší generaci. Senioři na oplátku čerpají energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších. Důležitý je pocit užitečnosti a potřebnosti, který díky němu opět získávají. TOTEM, z.s. se do projektu Přečti zapojil v květnu 2019 jako regionální spolupracující organizace spolku Mezi námi o.p.s. Od září 2019 se do pravidelného čtení podařilo zapojit 13 školek a 14 seniorských dobrovolníků. Tuto aktivitu velmi oceňuje i pohádková babička Jiřinka, která čte dětem v MŠ ze skupiny Štěňátek: "Velký impuls do života, na středy se vždy těším. Nejhezčí má aktivita v Totemu, prostě mě to hřeje u srdce, když vidím svá Štěňátka."

2. Senior rezidence Terasy, Sokolovská 1099/80, 323 00, Plzeň-Bolevec

Tvořivé dílny
Od roku 2012 do domova na Terasách pravidelně přicházejí děti z mateřské školy a v rámci mezigeneračního setkávání zde probíhají různé aktivity – například společenské hry, zpívání, hraní scének ad. Od roku 2020 plánujeme realizovat projekt Tvořivé dílny. Senioři s dětmi se budou společně učit pracovat s různorodými materiály (dřevo, keramická hlína, výroba přírodní kosmetiky ad.). Budou vyrábět smysluplná a trvalá dílka, která přinesou oběma stranám potěšení, užitek a zároveň se naučí něco nového. Tvořivé dílny budou zahrnovat také zahradničení, kde budou seniorky učit děti, jak s květinami zacházet, jak sázet bylinky, zeleninu, vyprávět o svých zážitcích se zahradničením za jejich mladých let a předávat tak dětem znalosti, ke kterým se v dnešní době už příliš nedostanou. Budou se o rostliny společně starat a některé bylinky využijí i k výrobě přírodní kosmetiky.

3. Domov pro seniory Vlčice, p.o., Vlčice 66, 336 01, Blovice

Společné tvoření
Děti z Mateřské školky Vrčeň, se kterými spolupracujeme pravidelně, k nám budou dojíždět na společné tvoření s našimi klienty. Budou vyrábět z keramické hlíny menší výrobky, které nejsou náročné jak pro děti tak pro naše klienty. Toto společné tvoření chceme i nadále rozvíjet a podporovat. Spolupráce klientů Domova s dětmi z MŠ přináší radost na obou stranách.

4. Domov klidného stáří v Žinkovech, p.o., Žinkovy 89, 335 54

Olympiáda dětí a seniorů
Akcí Olympiáda dětí a seniorů navážeme na dlouhotrvající spolupráci našeho domova se Základní školou v Žinkovech. V areálu domova bude připraveno několik stanovišť, na kterých se družstva tvořená žáky a našimi klienty utkají v různých disciplínách, jak sportovních, tak například i z oblasti trénování paměti. Cílem této akce je navodit příjemnou atmosféru tak, abychom podpořili vzájemný kontakt a spolupráci mezi dětmi a seniory. Akci uskutečníme na nově vybudované zahradě za dobrého počasí (květen či červen). Akci bychom chtěli každoročně opakovat.