„Známe jeho rozsah, takže můžeme posuzovat, zda se z něj něco zachovalo,“ říká archeolog Západočeského muzea v Plzni Jiří Orna.
První, zjišťovací etapa, která začala včera, by měla posloužit k posouzení toho, jak by měla vypadat statika objektu nové galerie. „Počítáme s tím, že odhalíme relikty kostela, který zde stával. Je nutné znát jak vypadaly,“ doplňuje Orna.

Galerie bude překrývat tu plochu, kde se nalézal kostel. Jakým způsobem lze vyřešit založení nového objektu, posoudí statik a architekt. Výzkumníci se chtějí vyhnout tomu, aby odkryli části kostela, které nejsou stavbou galerie bezprostředně ohroženy.

První etapa by měla trvat čtrnáct dní. Po ní budou následovat další. „Zatím ještě přesně nevíme, jak bude která rozsáhlá. Je tady několik inženýrských sítí, u nichž se musí zařídit přeložka. Promítne se také budování tramvajové točny, kterou město plánuje,“ vysvětluje Orna.
Další část výzkumu by měla pokračovat na ploše, kde stál činžovní dům U Zvonu. „Jak se ukázalo při průzkumu v roce 1946, který se uskutečnil poté, co byl klasicistní dům poškozen při náletu, objekt do sebe pojmul části kostela. Určitým způsobem kopíroval půdorys. Jak víme z dokumentace, tak některé části, jako třeba vítězný oblouk, byly začleněny,“ sděluje.

Církevní stavba vznikla společně se špitálem, který byl založen v roce 1320. Zanikla v době husitských válek. Pak byla znovu obnovena. Později byl objekt renesančně přestavěn. Jeho konec nastal za panování Josefa II.