Zpětnou vazbou 722 rodičů pomocí online dotazníku město zjistilo, že u 18 základních škol se projevil pozitivní výsledek, kdy více než 40 procent rodičů bylo zcela či spíše spokojeno, u osmi základních škol převažovali rodiče spíše nespokojení s nastavením dálkové výuky ve škole. Základní školy byly uzavřeny od 11. března 2020, dobrovolný návrat do tříd si od 11. května 2020 zvolilo 70 procent deváťáků, od 25. května 2020 se pak do lavic v Plzni vrátilo 43 procent žáků prvního stupně. „Ze dne na den uzavřela vláda všechny školy. V Plzni se toto opatření týkalo 14 650 žáků. Ředitelé škol museli tedy ze dne na den v této nelehké situaci přejít kompletně na distanční výuku všech tříd. Výstupy z dotazníku nám velmi pomohly se připravit na případné budoucí jednotné nastavení dálkové formy vzdělávání,“ řekl primátor města Martin Baxa.

„Rodiče jako hlavní pozitiva uváděli, že se jejich dítě naučilo pracovat samostatně, zodpovědně, oceňovali kreativitu učitelů, ale také rozvoj digitálních dovedností svých potomků. Jako hlavní negativum uváděli nesystematičnost distanční výuky, jednotliví učitelé využívali rozdílné komunikační nástroje a také to, že probíhalo pouze zadávání úkolů, bez online výuky,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová. Město i proto pracuje na zavedení jednotné formy dálkové výuky. „Připravujeme pro učitele video návody, jak využívat komunikační nástroje pro efektivní výuku,“ řekl Bohuslav Horais, ředitel Úseku podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně.