Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

„Když za minulého režimu vznikalo sídliště v Bolevci, upozorňovalo se na to, že bytovky budou stát v těsné blízkosti Boleváku, a tudíž vznikne za 20 až 30 let problém s nedostatkem vody v rybníku. Když se totiž dešťové vody odvedou do kanálů, budou jednou logicky někde chybět. A to se teď přesně stalo,“ řekla Deníku starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová. Úprava říční vody na požadované parametry se uskuteční v nově vybudované úpravně ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod v Jateční ulici.

Poté se voda z Berounky bude odtud přečerpávat do Boleváku. Jeho současným zdrojem vody je kromě srážek především Bolevecký potok, který však rybník nedokáže dostatečně naplnit. Navíc v okolí pokračuje výstavba, která srážkovou vodu odvádí.

Loni na jaře byl proveden zkušební vrt v areálu ČOV a byla zkoumána jeho vydatnost a složení vody. Voda byla poměrně kvalitní, avšak vydatnost vrtu byla nedostatečná (mezi 0,6 – 0,8 l/s). K doplnění rybníka je zapotřebí minimální vydatnosti zdroje 15 l/s. „Aby se mohlo do rybníka dostat potřebné množství vody, muselo by být provedeno minimálně 20 vrtů, což by zabralo celý rozvojový pozemek areálu ČOV,“ vysvětlil náměstek pro dopravu a životního prostředí Michal Vozobule.

V normálních časech by v této době začínal festival vážné hudby Smetanovské dny. Letos se budou muset posluchači spokojit se záznamem Mé vlasti v podání Plzeňské filharmonie v Měšťanské besedě.
Rušení festivalu bylo velmi nepříjemné, říká ředitelka filharmonie

Doplnil, že v září začali odborníci zkoumat vodu z Berounky a zkoušet její čištění. Došli k závěru, že voda by byla po úpravě pro dotaci rybníka vhodná. V závěrečné fázi koncem letošního ledna byl ukončen i průzkum vhodnosti přečištěné vody z ČOV. Bylo však zjištěno, že obsahuje velké množství nerozpuštěných i rozpuštěných látek a chemické složení neodpovídá požadovanému výstupu. Velká byla zejména přítomnost fosforu. Tuto variantu tedy odborníci nedoporučili.

„Na doplnění vody z Berounky máme i předběžný příslib správce vodního toku, tedy Povodí Vltavy, odebírat vodu v množství do 20 l/s s výjimkou nízkých vodních stavů. Předpokládáme odběr v profilu řeky nad ČOV a možnost čerpání 270 dnů v roce. Při množství 20 l/s by se měsíční načerpané množství mělo pohybovat kolem 52 tisíc metrů krychlových, což by znamenalo vzdutí hladiny o zhruba 11 centimetrů,“ upřesnil náměstek Michal Vozobule. Dodal, že v těchto předpokladech však nejsou uvažovány jakékoli vnější vlivy, tedy výpar, srážky, saturace podzemní vody a další faktory.