První školní den v září 2015 si oblékl tradiční arabský oděv a na 15 minut v něm předstoupil před nové studenty. Netradiční vystoupení Antonína Koláře bylo natočeno na video a zveřejněno na internetu. Podle svého vyjádření apeloval tímto způsobem na hrozbu nesnášenlivosti, natočení materiálu pak vysvětlil obavou z možného zkreslení svého počínání.

Právě arabský oděv a video se ale staly rozbuškou ve sporu s vedením Masarykova gymnázia v Plzni. Začali se ozývat znepokojení rodiče, kteří se ptali, proč na škole působí islamista. Neortodoxní učitel kvůli narůstajícímu napětí podal nyní výpověď, vedení školy evidentně nad tímto krokem nepláče. Kolář o své situaci informoval ve dvou dopisech, které byly původně určeny pouze ředitelce gymnázia Olze Matějkové.

Zdroj: Youtube

Znepokojivé telefonáty

„Na dotaz, co je na videu závadné, jste odpověděla, že se na něj stačí podívat a že může v lidech vyvolávat strach. Byl jsem seznámen s tím, že video může být negativně hodnoceno inspekcí nebo krajskými úředníky," stojí v dokumentu. Kantorovi prý vedení také sdělilo, že kazí dobré jméno školy.

Ředitelka to, že by Kolář kazil dobré jméno školy, vyvracela. „Když lidé volali a ptali se, proč na škole učí islamista, tak jsem jim řekla, že pan Kolář je jen trochu nekonvenční, ale přesto výborný učitel," sdělila Matějková, podle níž je věc interní záležitostí školy a výpovědí ji považuje za uzavřenou. Řekla to v úterý na shromáždění studentů, kteří se sešli na jeho podporu.

To, že poškozuje dobré jméno školy, slyšel Antonín Kolář prý nejen od současného vedení, ale také od toho předchozího.

Podpora studentů

Podporu oblíbenému učiteli přišla v úterý dopoledne před budovu školy vyjádřit více než stovka současných, ale i bývalých studentů. Řada z nich měla na sobě originální převleky, kterými chtěla upozornit na to, že kritizovaná odlišnost není věcí, za niž by měl být někdo trestán. „Do školy začaly chodit anonymní dopisy o tom, že se rodiče bojí dávat děti na školu, protože je to prý islamista. To vyústilo v to, že pan učitel končí," řekl student Jan Rosenthaler, který setkání před budovou školy spolu s absolventem gymnázia Václavem Šindelářem zorganizoval.

Za to, že Kolář podal výpověď, podle něj nemůže jen samotné video a následné reakce. „Bylo toho více, ale to video byla taková poslední roznětka," řekl Rosenthaler. Cílem celé akce byla podle něj podpora Koláře v jeho počínaní.

Před shromážděné studenty, kterým nebyl lhostejný osud učitele a vedení školy, vystoupil také bývalý student Václav Šindelář. Ten si donesl své maturitní vysvědčení, na nějž po krátkém proslovu napsal větu „lišit se je normální" a vyzval ostatní studenty, aby vysvědčení v rámci podpory kantora hromadně podepsali.