Výstava, která potrvá až do 30. října, je koncipována do čtyř samostatných celků, které zdůrazňují obrovské rozdíly, které se za 80 let v horolezeckém sportu udály.

Pravá část vstupu do expozice je věnována expedicím do nejvyšších hor světa - Himaláje a Karákoram. Úspěch slavili Jan Krabec (Stříbro) a Jan Vesták (Praha) v r. 2006 na Gasherbrumu II (8.035 m) výstupem klasickou cestou rakouských prvovýstupců z roku 1956. Na reciproční straně jsou fota z expedice do indického Garhwalu, kde v r.1979 nad prameny posvátné Gangy působila výprava vedená Plzeňáky Zdeňkem Lukešem a Janem Stráským , doprovázená expedičním lékařem Karlem Kašparem. Expedice byla velmi úspěšná, když během 8 dnů vykonali její členové 3 prvovýstupy na ostré štíty horské skupiny Bhagírathi , z nichž nejobtížnější - na Bhagírathi III (6.456 m) byl vyhlášen Českým horolezeckým svazem výstupem roku 1974. Foto z této výpravy jsou z analogové dvouoké zrcadlovky Yashica Mat 124G a autorem je Zdeněk Lukeš.

Levá část výstavy představuje historické fotky většinou neznámých autorů z 30. až 50. let minulého století. Od začátků na Radyňských skalách přes prvovýstupy "Berty" Norberta Langa  v roce 1930 v Prachovských skalách na tehdy nepojmenované věže, které nesou dnes jeho jméno  Bertovy věže. Na reciproční straně jsou fotograficky dokumentovány největší úspěchy západočeských horolezců v 60. až 80.letech, kdy patřili do tehdejší širší špičky čsl.horolezectví, členové juniorské reprezentace byli František Bauer, Zdeněk Kopelent a nestárnoucí Lubor Zalabák.

Milovníci hor jistě najdou mezi snímky inspiraci k návštěvě hor jak domácích, tak zahraničních. Pro celkové zpracování historie pracuje kurátor výstavy Zdeněk Lukeš na dokumentární publikaci.