Výstava ukáže návštěvníkům historii Montessori ve městě, obsah výchovně vzdělávací metody Marie Montessori, její pozici a rozšíření v Česku a regionu. Představí organizaci výuky, originální výukové pomůcky a pochopitelně i práce žáků mateřské a základní školy.