Mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář Deníku řekl, že společnost rostoucí inflaci bedlivě sleduje jako jeden z klíčových faktorů při úpravě mezd, stejně jako situaci na trhu v obdobných firmách. "To jsme také zohlednili při vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2022, kdy se měly zvýšit mzdy všem, kterých se kolektivní smlouva týká, o šest procent od dubna. Chtěli jsme ale našim zaměstnancům vyjít vstříc a rozhodli jsme se zvýšení uplatnit zpětně již od letošního ledna," informoval mluvčí s tím, že u dalších pozic Plzeňský Prazdroj rovněž upravoval mzdy, zejména na místech, kde rostou platy rychleji. "V kolektivní smlouvě jsme také zakotvili další navýšení mezd o dvě procenta od října letošního roku. Jednání o kolektivní smlouvě s odborovými organizacemi pro rok 2023 zahájíme na podzim," doplnil.

Platy už dvakrát navyšovala společnost Ball Beverage Packaging Česká republika, která provozuje jeden závod v Ejpovicích na Rokycansku a druhý buduje v Plzni. "Naše společnost samozřejmě vnímá vývoj inflace, která dosahuje naprosto bezprecedentních hodnot. Poprvé došlo k pravidelnému navýšení mezd na počátku března. Od začátku července jsme k tomuto kroku přistoupili podruhé, ovšem nikoli z důvodu rostoucí inflace a nikoli plošně. Důvodem byla zejména naše expanze, kdy na Borských polích dokončujeme stavbu nové moderní továrny na výrobu hliníkových plechovek na nápoje. Tato investice činí 4,5 miliardy korun a je největší v České republice. Vytvoříme díky tomu v Plzni 200 nových pracovních míst," uvedl ředitel společnosti Radek Mádr.

Mluvčí Fakultní nemocnice (FN) Plzeň Gabriela Levorová sdělila, že FN je organizace zřizovaná státem a řídí se tak nařízením vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, tedy je v odměňování zaměstnanců vázána předpisem a nemůže platy upravovat, například podle inflace. "Pokud bude hospodaření FN Plzeň ve druhém pololetí dobré, budou zaměstnancům vyplaceny mimořádné odměny," konstatovala Levorová.

Energetické, konzultační a informační středisko na Fakultě aplikovaných věd ZČU Plzni poskytuje bezplatné konzultace týkající se všech oblastí využívání energií ve stavbách.
Na univerzitě bezplatně poradí, jak nakládat s energiemi

Zaměstnancům přidá také firma Daikin. "Každému zaměstnanci budeme přispívat od září každý měsíc 1000 korun," oznámil za společnost Tomáš Matoušek.

Plzeňský Prazdroj se chystá rozšířit také benefity. Kromě stálých výhod nabídne pivovar třeba zdarma očkování proti chřipce. "Aktuálně zjišťujeme zájem mezi našimi zaměstnanci," podotkl mluvčí Kovář.

Nové benefity zavedla i společnost Ball. "Jedná se o věrnostní odměnu, která činí v základu 25 procent základní hrubé měsíční mzdy, a tato odměna se každý rok pravidelně navyšuje. Zavedli jsme také příspěvek zaměstnavatele na podporu zdraví a volnočasových aktivit, který zaměstnancům přidáváme k měsíční mzdě," přiblížil ředitel Mádr.

Podle Levorové bude rovněž FN jednat o nových zaměstnaneckých výhodách. "V říjnu začíná vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy pro rok 2023. Pokud budou některé benefity navýšené, budou je moci zaměstnanci využívat až v příštím roce," doplnila mluvčí.

Sokolovská chemička Synthomer navýšila k 1. dubnu mzdy všem zaměstnancům o 4 procenta v rámci každoročního pravidelného zvyšování mezd po dohodě s odborovou organizací.„V tomto navýšení jsme zohlednili inflaci za rok 2021. Sledujeme vývoj současné situace, a zejména její dopady na zaměstnance,“ uvedla za Synthomer Martina Poštová. Od 1. září bude sokolovská chemička mimořádně navyšovat mzdy pro všechny dělnické profese v průměruo 6 procent. „Cílem je navýšit konkurenceschopnostu těchto profesí v kraji a reagovat na současnou situaci,“ dodala Poštová.

Každý zaměstnanec Sokolovské uhelné i skupiny SUAS Group už obdržel jako mimořádnou odměnu sedm tisíc korun. „Vývoj mezd je daný kolektivní smlouvou pro rok 2022 uzavřenou mezi naší firmou a odbory. Nad rámec této smlouvy jsme vyplatili mimořádnou odměnu na zvyšující se životní náklady,“ uvedl finanční ředitel SUAS Group Jan Filip.