Odvrácenou stranou velkorysé nabídky může být vysoká míra studijní neúspěšnosti.

„Rádi bychom všem zájemcům dali možnost ověřit si, že jsou schopni na naší fakultě studovat," uvádí na svém webu Fakulta aplikovaných věd, která pro nadcházející akademický rok zcela upustila od přijímaček. Tímto krokem se chce otevřít všem zájemcům o studium a umožnit jim vyzkoušet si své schopnosti v průběhu celého prvního ročníku, hlavním kritériem je složení národní srovnávací zkoušky z matematiky. Pedagogická fakulta zase bude stejně jako loni přihlížet k výsledkům státních maturit.

Velkorysosti fakult však může využít i řada spekulantů, kterým jde více než o samotné studium o status studenta, který s sebou nese určité výhody. Toto taktizování se pak projeví i na statistice studijní neúspěšnosti, kterou univerzita pro jednotlivé fakulty každoročně zpracovává. Výsledky za rok 2012 na svém webu zveřejnil Nezávislý studentský informační server ZČU Dioné.

Vysoký procentuální podíl neúspěšně ukončených studií v poměru k průměrnému počtu studií v daném kalendářním roce vykazují fakulty strojní nebo ekonomická. Jedním z důvodů jsou právě snížená přijímací kritéria, výsledná data ale může značně narušit i jediný pedagog s přehnanými požadavky. „Uchazeči o studium by si proto měli zjistit, čím je neúspěšnost zapříčiněná," říká redaktor serveru a student doktorandského studia Jiří Kohout.

Naopak nejlépe si stojí Fakulta zdravotnických studií. „To je zřejmě dáno vysokou motivovaností studentů a poněkud jiným pojetím výuky, než je na ZČU zvykem," myslí si Kohout, podle nějž není určitá míra studijní neúspěšnosti na závadu a vypovídá o správném přístupu fakulty.

Míra studijní neúspěšnosti

Fakulta aplikovaných věd 36 %
Fakulta ekonomická 42 %
Fakulta elektrotechnická 36 %
Fakulta filozofická 26 %
Fakulta pedagogická 18 %
Fakulta právnická 14 %
Fakulta strojní 53 %
Fakulta zdrav. studií 9 %
Ústav umění a designu 15 %