Na základě bodového systému, který vychází z prospěchu na střední škole a maturitního vysvědčení, o uchazečích rozhoduje i třetí technická škola univerzity – Fakulta strojní. Důvodem je dlouhodobě nízký zájem o technické obory a stále menší počet studentů vycházejících ze středních škol. Ostatní fakulty mají naopak převis poptávky oproti nabídce několikanásobně vyšší a testy žádají. Fakulta právnická dokonce kvůli skandální aféře přistoupila k přísnějším SCIO testům.

Kde berou bez přijímaček

„Přijímací testy rušíme, protože tak již učinily všechny ostatní technické školy. Uchazeče by to mohlo při výběru dalšího studia ovlivnit. Neznamená to však, že bychom přijali studenty, kteří na školu nemají. To nechceme ani za cenu toho, že bychom kapacitu neměli naplnit. Rozhodovat bude prospěch na střední škole,“ uvádí děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Kotlan. V nastávajícím akademickém roce 2010/11 chce pro studenty, kteří se po měsíci studia ukáží jako slabší, zavést povinné doučovací kurzy a konzultace. „Ze zkušenosti víme, že pokud to nebude povinné, je snaha studentů o samostatné vyhledávání pomoci poměrně nízká,“ vysvětluje Kotlan. Fakulta elektrotechnická chce nově akreditovat dva obory: Diagnostika a design v elektrotechnice a Jaderná energetika. V případě, že obory akreditaci získají, vypíše pak fakulta mimořádná přijímací řízení.

Přijímací řízení

Bez přijímaček:

Fakulta aplikovaných věd
Fakulta elektrotechnická
Fakulta strojní

S přijímacími testy:

Fakulta zdravotnických studií
Fakulta pedagogická
Fakulta právnická
Fakulta filozofická

Talentové zkoušky:

Ústav umění a designu

Bodový systém rozhoduje i o přijetí na Fakultu strojní. „Před třemi lety jsme testy dělali, ale zájem o technické obory je malý. Nyní to ještě jde, od roku 2011 bude podle demografické křivky studentů ještě ubývat. Opravdová krize v tomto směru přijde v roce 2015,“ míní proděkan pro studijní záležitosti FST Jiří Česánek.

Šance na přijetí i menší než poloviční

Šanci dostat se na školu i po již ukončených talentových zkouškách mají ještě zájemci o studium na Ústavu umění a designu. Ústav totiž ještě usiluje o získání akreditací na dva nové obory: Animovaná tvorba a Design světla. „V letošním roce se ke studiu na ÚUD přihlásilo šest set uchazečů, přijato bude zhruba 150 těch nejtalentovanějších. Tradičně je největší zájem o studium grafického designu, ilustrace, produktového designu, fashion designu nebo designu kovu a šperku,“ říká Lenka Kodýtková z ÚUD.

Nedostatkem uchazečů netrpí ani Fakulta ekonomická. Zde je největší zájem o Podnikovou ekonomiku a management, hned na druhém místě je Management obchodních činností. Žádný nový obor se zde neotevírá, obvykle zde ze zhruba 3000 uchazečů o studium přijmou necelou polovinu.

Fakulta aplikovaných věd přijímá přihlášky také do šesti nových bakalářských oborů. „Ve studijním programu Inženýrská informatika to jsou: Informační systémy, Inteligentní komunikace člověk–stroj, Počítačové řízení strojů a procesů, Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci,“ jmenuje novinky Libuše Tesková z FAV. Dále fakulta otevírá nový čtyřletý bakalářský studijní program Stavební inženýrství se dvěma obory: Stavitelství a Územní plánování.

Přijímací řízení formou testu ze znalostí biologie člověka čeká zájemce o studium na Fakultě zdravotnických studií. „Nové obory neotevíráme, přijmout můžeme jen 50 uchazečů o studium. Je to dáno tím, že pro více jich pak nemůžeme zajistit odbornou praxi,“ vysvětluje 50 až 100procentní převis zájemců Jana Ajglová, proděkanka pro pedagogickou činnost.

Nové obory

Fakulta aplikovaných věd:

– Informační systémy
– Inteligentní komunikace člověk–stroj
– Počítačové řízení strojů a procesů
– Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci
– Stavitelství
– Územní plánování

Fakulta elektrotechnická:

– Diagnostika a design v elektrotechnice
– Jaderná energetika
(oba obory čekají na akreditaci)

Fakulta strojní:

– Servis zdravotnické techniky
– Konstrukce zdravotnické techniky (navazující)
– Stavba jaderných energetických zařízení (navazující)

Ústav umění a designu:

– Animovaná tvorba
– Design světla
(oba obory čekají na akreditaci)

Fakulta pedagogická:

– Popularizace hudební kultury

Obrovský zájem uchazečů má tradičně také Fakulta pedagogická. „Letos nabízíme jeden obor navíc v rámci specializace v pedagogice, a to Popularizace hudební kultury,“ říká vedoucí studijního oddělení Petra Vošahlíková.

Fakulta Filozofická nové obory letos neotevírá. „Vloni se mohli studenti zapsat nově do magisterského i bakalářského studijního programu. U magisterského na Sociologii – Učitelství– a u bakalářů Britská a Americká studia – Mezinárodní vztahy. Největší zájem čekáme na humanistice a politologii,“ dodává vedoucí studijního oddělení Pavla Ludwigová.

Zájemců o práva bude méně

Fakulta právnická přistoupila po aféře s přijímáním studentů ke zpřísnění řízení, uchazeče tak čekají SCIO testy. „Zájem o studium na naší fakultě bude kvůli rozvleklé kauze zřejmě menší. V minulých letech se na práva hlásily čtyři tisíce studentů, šanci na přijetí měly pouhé čtyři stovky z nich,“ uvedl děkan fakulty Jiří Pospíšil.