„Je na místě poděkovat vedení města Plzně za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci při řešení tohoto problému občanů Výsluní. V neposlední řadě je také třeba poděkovat Plzeňským městským dopravním podnikům (PMDP), Policii ČR, Městské policii Plzeň a Správě veřejného statku města Plzně za pomoc a aktivní přístup,“ uvedl David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu, který zřízení autobusů na Výsluní inicioval.

KRATŠÍ A UŽŠÍ VOZY

Díky PMDP byl loni na zkoušku použit jednak běžný plzeňský vůz, ale i vozy jiných rozměrů. S ohledem na využitelnost se však jednalo o klasické autobusy, ale kratší nebo užší. Autobusy byly zapůjčeny z dopravních podniků Praha, České Budějovice a Karlovy Vary, kde tyto menší vozy na podobných linkách využívají. „Loňské testy ukázaly, že běžnými autobusy MHD nemůže být Výsluní obsluhováno. Jiná situace byla při použití kratších a užších vozů, které si s problémem v této lokalitě dokázaly poradit,“ dodal starosta Procházka.

Nová autobusová linka 39 bude jezdit z Bor na Výsluní a zpět.