Podle starosty Blovic Jana Podušky je na tom město, co se týče bezbariérových přístupů, dobře. Schůzi svolal, aby si vyslechl připomínky a náměty Kestřánkových, které vycházejí z jejich zkušeností, a zároveň aby zástupci města vysvětlili Kestřánkovým důvody některých stavebních řešení, které se manželům nelíbí.

Poduška začal výčtem ulic a budov, které mají bezbariérový přístup. Podle pracovnice dopravního odboru Věry Hellerové je nově opravených a vozíčkářům přístupných chodníků ve městě asi 70 procent. Jana Kestřánková sice reagovala, že s přístupem do některých ulic to není tak růžové, protože její muž se tam nedostane, ale s tím nemohou zástupci města nic dělat. Rozměr nájezdů či rozdíl v úrovni silnic na křižovatce je dán normou. Obtíže Stanislava Kestřínka prý plynou z jeho postižení, má částečně ochromené i ruce. Vozíčkáři, kteří jsou na tom lépe, prý například nájezdy v Družstevní ulici zvládnou. Podle předpisů je i přechod pro slepé u hřbitova.

„Máme zkušenosti, že občané na vozíku říkají, že jsou poslední dobou spokojenější a dostanou se do řady míst, kam dříve nemohli,“ sdělila vedoucí sociálního odboru Blanka Kepková.

Hellerová na schůzi vysvětlila, že i pás má nevidomého dovést ke stabilní překážce, které by se mohl držet, a ne ke dveřím, jak se Kestřánková domnívala a na toto nedopatření ve článku z 10. března poukazovala.

„Řekněte mně, kam byste tady šel na záchod,“ ptá se Kestřánková starosty. Neví o jediném záchodě pro invalidy. „Uznávám, že nějaké bezbariérové WC by mělo být. Ale on je také problém v tom, z jakých peněz by se to mělo stavět. Vy byste tady chtěla služby a nejste ani Blovickou občankou. Všechny tyhle věci se platí z peněz, které dostáváme podle počtu trvale přihlášených obyvatel,“ reaguje Poduška. „Naši klienti ví, že třeba u nás na sociálním úřadě to bezbariérové WC je, a mohou ho využít,“ dodává Kepková. „A kdo to ví? Nikde jsem to nevyčetla, že by takováhle služba byla,“ oponuje Kestřánková.

Poduška přikývl na návrh, toaletu označit tak, aby o ní věděli nejen klienti sociálního odboru, ale i invalidé, kteří do Blovic přijedou či zdejší úřad neznají. Stejně tak přislíbil i instalovat informační tabuli ke vchodu na radnici, ze které by se člověk dozvěděl, že bezbariérový přístup má ze dvora. Tam je pro invalidy zvonek, který také označen není. „To napravíme,“ slíbil Poduška.

Vedoucí stavebního odboru Anna Mašková uvedla, že pokud se dělají jakékoliv stavební úpravy ve veřejných budovách, musí se od roku 2001 řešit i bezbariérový přístup. „Tedy pokud se budou opravovat třeba veřejné záchody, bude tam muset být tento přístup zajištěn,“ dodala například. Stejně tak až dojde k rekonstrukci Lidového domu, kam v současnousti vozíčkáři nemohou, vybuduje se tam jak přístup, tak WC pro vozíčkáře.

Poduška při schůzi pozitivně přijal i návrh, že by město mělo do Lidového domu zatím zakoupit přenosné lyžiny. Stále trvá ale na tom, že za posledních 15 let toho město pro vozíčkáře udělalo hodně. Přístup už je i na poštu. Rampu pro invalidy nechala Česká pošta v minulých dnech dodělat. „Máme výtah na polyklinice, přístup je do mateřské i základní školy, na gymnázium, městský úřad. Dále jsou přístupné všechny tři samoobsluhy, obě lékárny, policie a tři restaurace,“ čte seznam. „Tři restaurace?! Řekněte mi které,“ kroutí hlavou Kestřánková. Dozvídá se, že pizzerie, Čabarda a ta naproti radnici. „Pizzerie? Tam je otevřeno pouze v patře, Na Čabardě je neskutečně zakouřeno a tahle je zavřená,“ reaguje Kestřánková. „V létě je pizzerie otevřená dole. A to, jestli má majitel zavřeno či ne, nemůžeme ovlivnit,“ říká Poduška.

Třiapůlhodinová debata skončila pouze shodou na označení zvonku na radnici, záchodků na sociálním úřadě a snad možným nákupem přenosných lyžin do Lidového domu.

Sestříhané video Vám kvůli jeho délce a technickým problémům s tím spojených přineseme během úterý 25. března.

Starší související článek čtěte ZDE.