Od rána se v areálu Pod kaštany scházeli rodáci. Celé oslavy organizovala obec, rozesláno bylo 340 pozvánek a přijelo asi 250 rodáků. Někteří z nich to měli pár desítek kilometrů, jiní několik stovek. Došly i omluvné dopisy, třeba z Francie či Kalifornie, kam všude Dnešické vítr zavál.

Dopoledne po slavnostním zahajovacím přípitku patřilo spíše neformálnímu posezení a povídání lidí, z nichž někteří se neviděli dlouhou řadu let.

Odpolední část začala položením věnců jako uctění památky dvou dnešických rodáků, kteří zahynuli ve II. světové válce, plk. in memoriam Václava Jíchy a plk. Václava Bouzka. Vážnost pietního aktu symbolicky umocnil dvojnásobný přelet stíhaček Gripen. Následovalo pásmo kulturních vystoupení, opět již Pod kaštany, ve kterém se představily taneční soubory, hráči na lesní rohy, došlo i k pomyslnému „souboji" dudáků, skotského a chodského.

Večer k tanci do pozdních nočních hodin vyhrávala taneční skupina Asfalt. Zaplněný taneční parket dokazoval spokojenost návštěvníků. Výstižně již během dne na dotaz moderátorky reagoval starosta Karel Malý: „Na hodnocení akce nejsem já ten pravý. Své si musí říci návštěvníci, rodáci, zda se jim tady líbilo, zda připravený program byl pro ně zajímavý. A jestli téměř dvouroční práce řady lidí přinesla ovoce.