Tento týden podepsal kraj, nemocnice i pojišťovny v kraji memorandum o zajištění zdravotní péče po 1. březnu. Co si o tom myslíte? Samotné vedení kraje míní, že tento stav není udržitelný.
Nejsem schopen hodnotit možnosti zajištění péče optikou kraje. Z hlediska znalostí o počtu podaných výpovědí v jednotlivých nemocnicích v kraji mi však přijde, že minimálně v některých oborech rozhodně zdravotní péče nemůže být zajištěna v adekvátním rozsahu. Pokud má kraj a pojišťovny v záloze nějaké řešení, pak je to pro občany jistě dobře.

Co by podle vás měl kraj a pojišťovny nyní dělat?
Roli kraje a pojišťoven však spatřuji především v tom, že budou korektně informovat ministerstvo o pravděpodobném stavu po 1. březnu, čímž jistě podpoří ty hlasy, které volají po nutnosti dosažení dohody s lékaři.

Vedení kraje navíc zvažuje vyhlášení stavu nouze – jaký je názor lékařů na toto opatření?
Kolegové jsou většinou toho názoru, že takové řešení je v hrubém rozporu s charakterem situace. Politická reprezentace je již od března 2010 informována o akci „Děkujeme, odcházíme“, takže nyní na celou situaci reagovat tak, jako by to byla neočekávaná přírodní katastrofa, je protismyslné.

Myslíte tedy, že by se kraji vyhlášení stavu nouze mohlo vymstít?
Kraj může lékaře při vyhlášení stavu nouze povolat do práce, ale pak je dle zákona povinen jim poskytnout náhradu, tj. například uhradit škodu vzniklou při nenastoupení na pracovní pozici v zahraničí. Z toho vyplývá, že toto řešení je mnohem dražší, než se s lékaři dohodnout na celostátní úrovni.

Ředitelka Jaroslava Kunová lékařům ve FN v Plzni nabídla požadované peníze do tarifní složky platu, ale pouze, když zůstanou všichni. Odmítli jste. Vysvětlete z jakého důvodu. Nebojíte se výčitek lékařů, kteří výpověď nedali a nyní přišli o výhodnou nabídku?
V první řadě je nutné říci, že tato nabídka by vůbec nepadla, kdyby 71 lékařů ve FN v Plzni nepodalo výpověď. Takže pocity kolegů, kteří výpověď nepodali, že je svým setrváváním ve výpovědi připravujeme o peníze, jsou zcela nesmyslné. Velmi vstřícnou nabídku paní ředitelky jsme odmítli, protože ta by řešila jen finanční stránku lékařských požadavků. Při přistoupení na takové řešení bychom jen cementovali současný stav českého zdravotnictví, proti kterému především protestujeme.

Udělali byste tedy pravý opak toho, oč usilujete…
Ano, opustili bychom požadavky po reformách vzdělávání, změně systému úhrad za péči, či nastavení protikorupčních mechanismů. Přijmout peníze a dál mlčet nad tristním stavem zdravotnictví by bylo nemorální a odsouzeníhodné.

Ministerstvo zdravotnictví začalo jednat s LOK. Co říkáte na tato jednání?
Jsem velmi rád stejně jako kolegové ve výpovědi, že místo hledání důvodů, proč se nelze dohodnout, začalo ministerstvo konečně hledatmožnosti, jak se dohodnout lze. Naším přáním je, aby k dohodě došlo co nejdříve, protože nejistota dalšího vývoje a ubíhající dny, které nás přibližují 1. březnu, nutí kraj a nemocnice k zahajování preventivních opatření, jež se týkají především pacientů, snižují jejich komfort a děsí je.

Prý si nyní vybíráte dovolenou, kdybyste přece jen 1. března skončil. Máte strach, že k tomu skutečně dojde?
Od zaměstnavatele jsem dostal přes primáře pokyn vybrat si zbývající dovolenou, aby mi ji nemusela nemocnice při odchodu z práce proplácet. Kromě toho mám ještě několik set hodin náhradního volna, které se dává za služby, z minulého roku, jež nebylo možné vybrat z hlediska provozu oddělení. Už jsem se smířil s tím, že o tyto hodiny přijdu bez náhrady. Pokud nedojde k dohodě s ministerstvem a LOK nedá centrálně pokyn ke stažení výpovědí, pak skutečně můj pracovní poměr ve FN Plzeň skončí k půlnoci 28. února 2011.