„Vzhledem k nutnosti zajištění administrativních úkonů sovisejících s trvalým ukončením této agendy u státního zastupitelství, upozorňujeme občany, že jejich žádosti budou podle dosavadní úpravy přijímány a vyřizovány v úředních hodinách nejpozději dne 21. prosince do 12 hodin,“ uvedla Okresní státní zástupkyně Antonie Zelená.

Pro obyvatele Plzně a okolí je zřejmě nejvhodnější zajít si pro výpis z rejstříku trestů na pobočku Rejstříku trestů, která funguje v Plzni v budově Okresního soudu Plzeň–sever. Tam vám výpis připraví na počkání.

Žádost o výpis z rejstříku trestů je možné také podat na úřadu městského obvodu Plzeň 3. Ten zajišťuje přijímání žádostí od všech Plzeňanů. Výpis byste měli poté obdržet poštou zpravidla do tří týdnů.

Na ÚMO i na pobočce Rejstříku trestů však budete muset zaplatit padesátikorunový kolek.

Rejstřík trestů

Plzeňská pobočka Rejstříku trestů sídlí v budově Okresního soudu Plzeň sever na adrese: Stehlíkova ulice 3/1148, Plzeň – Jižní předměstí, 301 00

Úřední hodiny jsou vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 15 hodin. Ve středu pak od 8.00 do 17 hodin.